Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/144

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta yleistiedoksiantona

Hakemus Peltoniemen Kone Oy hakee maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa Kemijärvellä Kostamonssa, kiinteistöllä PIKKU-VAARA (320-408-30-3). Hakemuksen mukainen ottoalue sijoittuu voimassa olevan lupa-alueen pohjois- ja eteläpuolelle. Ottamislupaa haetaan kymmenen (10) vuoden ajalle 170 000 k-m3 ottomäärälle. Alueella on aikaisemmin ollut ottotoimintaa. Haettava toiminta sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle.     

Kuulutus annetaan yleistiedoksiantona, koska kaikkia asianosaisia ei voi tavoittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona. Kuulutus on julkaistu viranomaisen internetsivuilla 26.10.2022 ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

 

Nähtävilläpito Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 26.10.- 4.12.2023 Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa ja Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon internetsivuilla osoitteessa: 
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ymparistoterveydenhuolto/nahtavilla_olevat_asiakirjat/ 

Muistutukset ja mielipiteet Niillä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Hakemusta koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 4.12.2023 Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle osoitteeseen Vapaudenkatu 8 B (3 krs.) 98100 Kemijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi. 

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen, 040 542 3354 

Kemijärvellä 26.10.2023 

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta 

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen
Julkaistu: 26.10.2023


Liitteet
  Kuulutus 26.10.2023