Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/145

Kuulutus maa-aineslupapäätökseen antamisesta yleistiedoksiantona

Päätös 
Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös maa-aineslupahakemuksesta. Koneyhtymä Reijo Tolppanen & Kumppanit Oy:lle on myönnetty maa-aineslupa Sallan Matovaarassa sijaitsevalle Mato-ojan sora-alue 2:lle. Ottoalue sijaitsee kiinteistöllä SORAMONTTU 732-409-29-13. Lupa myönnettiin kymmenen (10) vuoden ajalle 85 000 k-m3 ottomäärälle. 

Yleistiedoksianto 
Kuulutus annetaan yleistiedoksiantona, koska kaikkia asianosaisia ei voi tavoittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona. Kuulutus on julkaistu viranomaisen internetsivuilla 27.10.2023 ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Nähtävilläpito  
Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat nähtävillä 27.10.2023-5.12.2023 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla osoitteessa:  
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ymparistoterveydenhuolto/nahtavilla_olevat_asiakirjat/ 
sekä Sallan kunnanviraston teknisessä toimistossa: Postipolku 3, 98900 Salla 

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 5.12.2023 

Valitusoikeus ja valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätiedot ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen puh. 040 5423354 

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta 

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen
Julkaistu: 27.10.2023