Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/150

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta yleistiedoksiantona

Hakemus  
Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottoon ja murskaukseen Kemijärven kaupungissa Patovaaran alueella kiinteistöllä Helmelä (320-408-57-2). Ottamislupaa haetaan kymmenen (10) vuoden ajalle 280 000 m3 ottomäärälle. Suunniteltu ottotoiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Patovaaran louhoksessa on olemassa oleva louhosalue, jossa on toimintaa. 

Yleistiedoksianto 
Kuulutus annetaan yleistiedoksiantona, koska kaikkia asianomaisia ei voi tavoittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona. Kuulutus on julkaistu viranomaisen internetsivuilla 9.11.2023 ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Nähtävilläpito 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 9.11.2023 – 18.12.2023 Kemijärven kaupungin palvelupiste 
sortteerissa, sekä kunnan ympäristönsuojelun internetsivuilla osoitteessa: 
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ymparistoterveydenhuolto/nahtavilla_olevat_asiakirjat/ 

Muistutukset ja mielipiteet  
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 18.12.2023 Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelusta vastaavalle Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle osoitteeseen Vapaudenkatu 8 B, 3 krs. 98100 Kemijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi. 

Lisätiedot 
ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen, 0405423354 

Kemijärvellä 9.11.2023 

Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta 

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen
Julkaistu: 14.11.2023


Liitteet
  Kuulutus 9.11.2023