Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/155

Kuulutus yleistiedoksiantona tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan ilmoituksesta

Sallan yhteismetsä on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus koskee Sallassa Saltsivaarassa suunniteltua maa-ainesten louhimista ja murskausta. 

Suunnitelman mukaan murskausta ja louhintaa suoritettaisiin 4.12.2023-31.1.2024.   

Perusteluna yleistiedoksiannolle on se, että asianosaisten henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Kuulutus on julkaistu viranomaisen internetsivuilla 24.11.2023 ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Nähtävilläpito: Ilmoitus on nähtävillä 24.11.2023 – 11.12.2023 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/ymparistoterveydenhuolto/nahtavilla_olevat_asiakirjat/  
sekä Sallan kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Postipolku 3, 98900 Salla. 

Muistutukset ja mielipiteet: Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Ilmoitusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 11.12.2023 Sallan kunnan ympäristönsuojelusta vastaavalle Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle osoitteeseen Vapaudenkautu 8 B (III-kerros), 98101 Kemijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@kemijarvi.fi. 

Lisätiedot: Ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen, 040 542 3354, joonas.neuvonen@kemijarvi.fi 

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja Joonas Neuvonen
Julkaistu: 24.11.2023