Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 72Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

 

LLJ 03.11.2021 § 72     

77/02.02.00/2021       

 

Liikelaitos on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-2023, liite 2.

 

Talousarviossa esitetään Tilapalvelut liikelaitoksen tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet vastuualueille. Talousarviossa esitetään kokonaistalousarvion lisäksi tilapalvelujen sekä puhtaus- ja ruokapalvelujen vastuualueittaiset talousarviot osana liikelaitosta.

 

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateraamiksi liikelaitokselle
2 400 000 €. Liikelaitoksen talousarvioesityksessä toimintakatteeksi esitetään kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisesti 2 400 000 €. Liikelaitoksessa ruokapalvelut ja laitoshuoltopalvelut toimivat nettobudjetointiperiaatteella ja tavoitteena on tuottaa palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tilapalveluissa toimintakate on positiivinen ja kattaa tilojen pääomakustannukset pääosin kuten pääoman korkotuotot omistajalle, investointeihin hankitun rahoituksen kustannukset ja vuotuiset poistot.

 

Liikelaitoksen kaupungin rakenteen mukainen tuloslaskelma on seuraava:


 

 

Budjettiin 2021 on korjattu poistoihin arvonalentumiset ja rahoitusmenoihin peruspääomasta maksettava korko. Rakenne vastaa vuoden 2022 rakennetta näillä muutoksilla.

 


 

Liikelaitoksen kirjanpidollisen kaavan mukainen tuloslaskelma on seuraava:
 

 

 

Liitteinä 3 ja 4 on laajemmat tuloslaskelmat sekä kaupungin rakenteen että liikelaitoskaavan mukaisesti esitettyinä.

 

Liikelaitos vastaa myös sille eriytettyjen lainojen lyhennyksistä korkojen lisäksi. Lyhennykset ovat vuonna 2022 noin 1,2 miljoonaa euroa, joten tilikauden ylijäämä kattaa 26 % lainojen lyhennyksistä. Investointisuunnitelma sisältää 2,9 miljoonan euron investoinnit, mikä tarkoittaa investointien rahoittamista kaupungin ottamilla lainoilla. Liitteenä 5 on liikelaitoksen rahoituslaskelma.

 

Liikelaitoksen valmistelema investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2024 on esitetty liitteessä 6. Suurimmat investoinnit ovat keskuskeittiön rakentaminen ja kiinteistöjen korjaukset. Rakennusten ikääntyessä ja kunnon heiketessä, myös korjausinvestoinnit kasvavat.

 

Liikelaitoksen käyttösuunnitelmassa tulee hyväksyä talousarvion esitysvuonna talousarvion hyväksymisen jälkeen.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

 

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 sekä osana talousarviota tilapalvelut liikelaitoksen investointisuunnitelman vuosille 2022-2024.

 

Päätös Eino Meriläinen esitti, että Uimahalli Poukaman investointien taloussuunnitelman määräraha vuodelle 2024 jaetaan seuraavasti: kunnossapito 100.000 € ja suunnittelu 200.000 €. Juha Pikkarainen kannatti Eino Meriläisen esitystä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat liikelaitoksen toimitusjohtajan esitystä vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Eino Meriläisen kannalla vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Ruokamo, Hietanen ja Imporanta) ja 4 EI-ääntä (Kortelainen, Meriläinen, Pikkarainen ja Välikangas). Puheenjohtaja totesi Eino Meriläisen esityksen tulleen liikelaitoksen johtokunnan päätökseksi.

Matti Hietanen ja Aulikki Imporanta (liite A) jättivät eriävän mielipiteen.

Merkitään, että Atte Rantanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:29.