Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 387


Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perhe- ja sosiaalipalveluihin

 

KH 08.11.2021 § 387     

22/01.01.00.00/2021       

 

Oheisena tehtävänkuvauslomake sosiaalityöntekijä työikäisten palvelut 1.1.2022.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa sosiaalityöntekijän viran 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Johtava sosiaalityöntekijä

 Henkilöstöpalvelut

 

 

HL 26.10.2021 § 142   

      

 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on seitsemän sosiaalityöntekijän kokoaikaista (100%) virkaa. Kaksi sosiaalityöntekijöistä tekee osa-aikaista (60%) työaikaa, yhdessä virassa on viransijainen ja yksi viransijaisuus on jäänyt täyttämättä rekrytointivaikeuksien vuoksi. Vakituiset sosiaalityöntekijät työskentelevät vammaispalveluissa, ikäihmisten palveluissa, lastensuojelussa, lapsiperheiden palveluissa ja perheoikeudellisissa palveluissa. Työllisyydenhoidossa ei tällä hetkellä ole vakituista sosiaalityöntekijää. Vastuualueiden yhdistymisen myötä johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa muutettiin ja tehtävänkuvaan sisältyy asiakastyötä aiempaa vähemmän. Johtavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakastyötä mm. lastenvalvonnan osalta on siirretty tehtäväksi muille sosiaalityöntekijöille.

 

Sosiaalityöntekijöiden sijaisten rekrytoinnissa on ollut suuria vaikeuksia eikä sijaisuuksia ole saatu täytettyä useista hakukerroista huolimatta. Tällä hetkellä sosiaalityössä on noin 30 %:n vaje henkilöstöstä. Tilanne kuormittaa työssäolevia sosiaalityöntekijöitä kohtuuttomasti ja laadukkaalle sosiaalityölle ei ole riittävästi aikaa. Uhkana on asiakkaiden tilanteiden kriisiytyminen ja raskaampien palveluiden tarpeen kasvu sekä palvelussuhteessa olevien sosiaalityöntekijöiden hakeutuminen muihin tehtäviin. Vakituiset virat on aiemmin saatu täytettyä.

 

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja sosiaalihuollon johtavien viranhaltijoiden tehtävänä ja velvollisuutena on huolehtia siitä, että tehtävää jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Julkista valtaa käytetään esimerkiksi, kun tehdään sosiaalihuollon palvelu- tai asiakasmaksupäätöksiä tai pyydetään virka-apua. Sosiaalityöntekijän tehtävässä olennaisena osana on julkisen vallan käyttö joten näin ollen tehtävän hoitaminen edellyttää virkasuhdetta.

 

Kaupungilla ei ole täyttämättä olevia virkoja, joiden virkanimikettä olisi mahdollisuutta muuttaa joten on perustettava uusi virka. Kemijärven kaupungin hallintosäännön 40 §:n mukaan viran perustamisesta päättää kaupunginhallitus.

 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijä pätevyys.

 

Talousarviossa on varattu määrärahat kuudelle kokoaikaiselle sosiaalityöntekijälle. Nyt perustettava virka lisää sosiaalityöntekijöiden palkkauskustannuksia noin 20 %. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvan muutokseen liittyen palkkauskustannuksista on tullut kokonaissäästöä vastuualueella

 

Oheisena tehtävänkuvauslomake sosiaalityöntekijä työikäisten palvelut 1.1.2022.

Oheisena KVTES arviointitaulukko sosiaalityöntekijä (työikäisten palvelut).

 

Esitetään perhe- ja sosiaalipalveluihin perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.1.2022 alkaen.

 

Kaupungin johtoryhmä puoltaa viran perustamista.

 

Valmistelija Johtava sosiaalityöntekijä Merja Onkamo, 040 189 9062

 

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle sosiaalityöntekijän viran perustamista perhe- ja sosiaalipalveluihin 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.