Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 390


Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustava talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2022-2024

 

KH 08.11.2021 § 390     

116/02.02.00/2021       

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän tulee varata jäsenkunnille tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin sekä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Erityisesti on syytä huomioida, että jäsenkunnat eivät osallistu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannuksiin. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Peruspääomalle maksetaan omistajakunnille korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous. Alustava talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille 28.10.2021 ja jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään 17.11.2021. Oheisliitteenä Kuntayhtymähallituksen 28.10.2021 ote pöytäkirjasta.

 

Kemijärven kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Koulutustarpeiden ennakointi, suunnittelu ja toteutus toteutetaan Itä-Lapin kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyöllä. Pätevän työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat aiheuttavat haasteita julkisella ja yksityisellä sektorilla palveluiden järjestämisen kannalta ja siten myös alueen hyvinvoinnille ja kehittämiselle. Ammatillisen koulutuksen saatavuus on varmistettava monipuolisin toteutuskeinoin alueella. Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan ennakoidusti ja joustavasti. Vuoropuhelu alueen kuntien ja elinkeinoelämän kanssa on oltava jatkuvaa ja säännöllistä.

 

Opiskelijoiden riittävillä tukitoimilla estetään negatiivinen keskeyttäminen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti kuntien kanssa nuorten oppivelvollisuuden laajentumisen johdosta. Tavoitteena on, että kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittaminen lukioiden kanssa on sujuvaa ja tuloksellista. Myös yhteistyö alueen yläluokkien opinto-ohjaajien kanssa ja laadukas tiedottaminen ovat huomionarvoisia tavoitteita tulevana vuonna.

 

Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta on oltava riittävästi huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Etäopetuksella ja itseopiskelulla on omat etunsa, mutta niitä ei voida toteuttaa pelkästään kustannussyistä. Myös oikein kohdistetut investoinnit niin terveellisiin ja turvallisiin oppimisympäristöihin kuin opiskeluvälineisiinkin on varmistettava talousarviossa.

 

Kehittämishankkeiden odotetaan tukevan kuntien elinvoimaa ja niiden valmistelussa tehdään yhteistyössä kuntien ja niiden elinkeinotoimien kanssa.

 

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 763 3929

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy lausunnon Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alustavasta talousarviosta 2022 ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä