Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 398


Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen ohjeistaminen osallistumisesta Boreal Bioref Oy:n hallintoon ja toimintaan

 

KH 08.11.2021 § 398     

75/00.01.00.03/2021       

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 25.10.2021 § 368 Kemijärven Kehitys Oy:n lausuntopyynnön osallistumisesta Boreal Bioref Oy:n hallintoon ja toimintaan. Asian käsittelyn yhteydessä on päätetty, että Kaupunginhallitus ohjeistaa Kemijärven Kehitys Oy:n hallitusta seuraavasti: Odotetaan jo aiemmin pyydetyn juristin selvityksen valmistuminen, jonka jälkeen kaupunginhallitus arvioi ohjeistuksen.
 

Kyseinen tarkastus on käynnistetty 3.11. ja tarkastuksen tulos ei vielä ole käytettävissä. Tarkastuksen yhteydessä Kemijärven Kehityksen ja tarkastusta suorittaneiden juristien kanssa on keskusteltu osallistumisesta yhtiökokoukseen jonka on koolle kutsunut Silvi Industries Management Lapin Aluehallintovirastolta hakemuksella LAAVI/1558/2021. Hakijaa on edustanut Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.
 

Hakija on 25.10.2021 pyytänyt, että Lapin aluehallintovirasto oikeuttaisi hakijan kutsumaan koolle Boreal Bioref Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää sekä valintaa.

Aluehallintovirasto on käsitellyt asian ja antanut siitä päätöksen 2.11.2021.  Ratkaisunaan Aluehallintovirasto oikeuttaa Silvi Industries Management kutsumaan koolle Boreal Bioref Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiön kustannuksella valitsemaan yhtiölle hallituksen. Aluehallintoviraston päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.
 

Silvi Oy on toimittanut Kemijärven Kehitys Oy:lle yhtiökokouskutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden listan. Sen pohjalta Kemijärven Kehitys Oy:n on toimittanut 3.11.2021 Silvi Oy:lle esityksen, että muodostettavassa hallituksessa on kaikkien osakkaiden; Silvi Oy:n, Vataset Teollisuus Oy:n, ja Boreal Bioref Oy:n edustus periaatteella 2+2+2. Tähän pyyntöön kokouksen koollekutsuja ei ole antanut kirjallista vastausta.
 

Boreal Bioref Oy:n osakkailla on yhtiön osakkeita seuraavasti.

Silvi Industries Management 107 000

Vataset teollisuus Oy 84 379

Kemijärven Kehitys Oy 24 000

 

Asiaa ja sen etenemistä esitellään hallituksen kokouksessa lisää.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää omistajapoliittisena ohjauksena Kemijärven Kehityksen hallitukselle, että se ei osallistu Boreal Bioref Oy:n yhtiökokoukseen, koska ei ole riittäviä tietoja päätöksenteon pohjaksi. Ennen päätöksentekoa tehdään jo sovittu selvitys jatkotoimista. Lisäksi pyydetään kaupunginhallituksen puheenjohtajalle läsnä ja puheoikeutta Kemijärven Kehityksen hallituksen 9.11.2021 kokoukseen.

 

Päätös Ahti Majava esitti omistajapoliittisena ohjauksena, että Kemijärven Kehityksen edustaja osallistuu Boreal Bioref Oy:n yhtiökokoukseen. Paula Alatalo kannatti Majavan esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Anti Majava EI. Äänestyksen tulos: 4 JAA-ääntä (Kerkelä, Harju, Ojala, Tapio), 2 EI-ääntä (Alatalo, Majava)  Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.57

 

 

KH 25.10.2021 § 368   

      

 

Kemijärven Kehitys Oy

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 18.10.2021 § 4

 

§ 4 Lausuntopyyntö kaupunginhallitukselle koskien Kemijärven Kehitys Oy osallistumista Boreal Bioref Oy:n hallintoon ja toimintaan

 

Kemijärven Kehitys Oy edellisen hallituksen päätöksellä teetetään riippumattoman lakitoimiston toimesta selvitystä Kemijärven Kehitys Oy, Boreal Bioref Oy ja Vataset Teollisuus Oy ym tehdashankkeeseen liittyvistä Kemijärven Kehitys Oy/Kemijärven kaupungin sopimuksista, sidoksista ja vastuista.

 

Päätös: Päätettiin pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa;

 

1. Millä tavalla Kemijärven kaupunki valvoo Boreal Bioref Oy:ssä olevia sijoituksia; osallistutaanko yhtiökokoukseen, osallistutaanko hallitustyöskentelyyn, vai irtaudutaanko kokonaan tehdashankkeesta?

2. Olisiko järkevä perustaa erillinen yhtiö, jolle siirrettäisiin kaikki tähänastiset vastuut Kehitykseltä ja vapautettaisiin kehitys näistä rasitteista?

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hallinto- ja tukipv.) Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa Kemijärven Kehitys Oy:n hallitusta osallistumisesta Boreal Bioref Oy:n hallintoon ja toimintaan.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus ohjeistaa Kemijärven Kehitys Oy:n hallitusta seuraavasti: Odotetaan jo aiemmin pyydetyn juristin selvityksen valmistuminen, jonka jälkeen kaupunginhallitus arvioi ohjeistuksen.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus