Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 14


# Valtuustoaloite Kauko Jaakkola 13.12.2021

Valtuustoaloite / Kauko Jaakkola

 

KV 21.02.2022 § 14     

230/01.00.00/2021       

 

Liite 9 on alla mainittu liite 1 (Valtuustoaloite Kauko Jaakkola 13.12.2021)

 

Päätös Merkittiin, että Paula Alatalo ja Juhana Kelloniemi jääväsivät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1. osallisuusjäävi).

Kokouksessa olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan varavaltuutetut Jesse Kerkelä ja Tuomas Kalliokoski.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 31.01.2022 § 28   

      

 

Varavaltuutettu Kauko Jaakkolan on valtuuston kokouksessa 13.12.2021 tehnyt liitteenä 1 oleva valtuustoaloitteen.

Kyseessä on ollut valmisteluun liittyvä luottamuksellinen neuvottelutilanne, jolloin kaupunginhallitukselle ei ole tuotu keskeneräistä asiaa päätettäväksi.  Kaupungille esitetty sovintoesitys sisälsi sellaisia ehtoja, jotka eivät olleet hyväksyttävissä. Kyseessä oleva tarjous on rauennut. Lisäksi kaupunki on neuvottelutilanteen aikana esittänyt oman ehdotuksensa sovintosopimukseksi, mutta vastapuoli ei tähän esitykseen ole reagoinut määräaikaan mennessä. Sovintoneuvottelut ovat tällä hetkellä pysähtyneet, eikä neuvotteluista ole muodostunut kaupunginhallitukselle päätettäväksi tuotavaa sopimusluonnosta.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen sovintoneuvottelun tilanteen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Paula Alatalo esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28 § 1 mom, asianosaisjäävi).
Merkittiin pöytäkirjaan, että Paula Alatalon varaedustaja Tuomas Kalliokoski osallistui asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Päätösehdotus hyväksyttiin.