Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 115


Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen ja nimikkeen muutos sosiaaliohjaajaksi 1.8.2022 alkaen.

 

KH 04.04.2022 § 115     

8/01.01.00.03/2022       

 

Hyvinvointilautakunnan 29.3.2022 § 41 mukainen päätös ja esitys virkanimikkeen muutoksesta kaupunginhallituksen käsittelyyn alla olevan mukaisesti.

 

Valmistelija Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran nimikemuutoksesta sosiaaliohjaajaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Perhe- ja sosiaalipalvelut

 Henkilöstöpalvelut

 

 

HL 29.03.2022 § 41   

      

 

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori on irtisanoutunut virastaan 1.5.2022 alkaen. Tehtävään on kuulunut työikäisten sosiaaliohjaajan ja koulukuraattorin tehtävät. Sosiaaliohjaajan siirtyessä tekemään osittaista työaikaa järjesteltiin koulukuraattorin tehtävät sisäisesti uudelleen 1.8.2021 alkaen.

 

Sosiaaliohjaaja työskentelee perhe- ja sosiaalipalveluissa työikäisten palveluissa. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen elämän eri tilanteissa lähellä asiakkaan arkea. Sosiaaliohjaaja käsittelee ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemuksia sekä ohjaa asiakkaita sosiaalietuuksien hakemisessa. Lisäksi ohjaaja on tarvittaessa työparina ja sijaistaa lapsiperheiden palveluiden sosiaaliohjaajaa. Työikäisten osalta sosiaaliohjauksen tarve on lisääntynyt yhteiskunnan monimutkaistumisen myötä. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät yhteistyötä ja työnjako heidän välillään on selkeytynyt.

 

Jatkossakin on tarve sosiaaliohjaajalle työikäisten palveluihin. Henkilöstösuunnitelmassa ko. virka on huomioitu ja määräraha on varattu 60 % sosiaaliohjaajalle. Puuttuva määräraha saadaan katettua muusta sosiaalityöhön varatusta palkkamäärärahasta.

 

Haetaan täyttölupaa sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan 1.5.2022 alkaen. Mikäli täyttölupa myönnetään, niin esitetään kaupunginhallitukselle virkanimikkeen muuttamista sosiaaliohjaajaksi, koska virkaan ei sisälly koulukuraattorin tehtäviä.

 

Oheisena sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaus.

 

Kaupungin johtoryhmä puoltaa täyttöluvan myöntämistä sekä nimikemuutosta.

 

Valmistelija Johtava sosiaalityöntekijä Merja Onkamo, 040 189 9062

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta myöntää täyttöluvan sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran vakinaiseen täyttämiseen ja esittää kaupunginhallitukselle viran nimikkeen muuttamista sosiaaliohjaajaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.