Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 127


Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset

 

KH 04.04.2022     

    

 

 

Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 36 §:n ja 38 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Hyvinvointilautakunta 29.3.2022. Pöytäkirja nähtävillä 30.3.2022. Pöytäkirja luettavissa: https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221078

 

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset

30.3.2022 § 10; Yhtiökokousedustajan määrääminen Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Keski-Lapin Voima Oy:n ja Itä-Lapin Energia Oy:n yhtiökokoukseen 6.4.2022. Määrätty palvelualuejohtaja Marjo Säärelä edustajaksi. Nähtävillä 30.3.2022.

 

30.3.2022 § 11; Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen.

 

Palvelualuejohtajan (hallinto- ja tukipalv.) viranhaltijapäätös

24.3.2022 § 1; Lääkeannostelijarobottipalvelun pilotointi kotihoidossa hankitaan Tamro Oy:ltä. Päätös tiedoksi 24.3.2022.

 

25.3.2022 § 4; Valinta toimistosihteerin tehtävään 4.4.2022 alkaen toistaiseksi. Toimistosihteerin tehtävään 4.4.2022 alkaen toistaiseksi valitaan ----------. Nähtävillä 29.3.2022.

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätös

29.3.2022 § 3; Pro Economica Permium taloushallinnon raportit Canon säilöön hankinta. Hankitaan CGI Oy:ltä tarjouksen mukaan vakioraporttien tulostaminen rajapintapalvelun kautta LapIt Oy:n toimittamaan Canon säilöön Kemijärven kaupungin ja Pro Economica Premium talousjärjestelmässä olevien tytäryhtiöiden ja Itä-Lapin kuntayhtymän osalta. Kokonaiskustannushinta 10 045 €, josta laskutetaan yritysten, liikelaitoksen ja kuntayhtymän osuudet ao. tahoilta. Perustamiskustannusten lisäksi tulee vuotuiset ylläpitomaksut 845 €/vuosi ja yritysten osalta 254 €/vuosi. Nähtävillä 30.3.2022.
 

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei se ota lautakuntien ja muiden viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.