Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 383


# Kalliovaaran alue
# Itä-Suomu
# kauppakirjapohja

Loma-asuntotonttien tehostettu myynti Suomulla

 

KH 07.11.2022 § 383     

22/10.00.02.00/2022       

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esittelytekstissä olevan tehostetun tonttien myynnin aloittamista Suomulla 1.12.2022 alkaen.

Päätöksen em. tonttien myynnistä tekisi kunnallistekniikan päällikkö vuoden 2022 loppuun ja elinvoimajohtaja 1.1.2023 alkaen.

 

Tonttien hinta ja rakentamisvelvoite olisi liitteenä 7 olevien karttojen alueilla, Kalliovaara ja Itä-Suomu, seuraava;

- tontin hinta 1000 euroa, rakentamisvelvoite 2 vuotta, rakentamattomana ei saa edelleen luovuttaa

- tontin hinta 2 000 euroa, rakentamisvelvoite 3 vuotta, rakentamattomana ei saa edelleen luovuttaa

- tontin hinta 3 000 euroa, rakentamisvelvoite 4 vuotta, rakentamattomana ei saa edelleen luovuttaa

 

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tehostetun tonttien myynnin aloittamisen Suomulla 1.12.2022 alkaen.

 

Päätös Juhani Tapio esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Teija Kerkelä kannatti Tapion esitystä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat uuteen valmisteluun palauttamista vastaavat EI. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen.
Äänestyksen tulos: 5 JAA-ääntä (Savukoski, Harju, Ojala, Majava, Alatalo ) ja 2 EI-ääntä (Tapio, Kerkelä). Puheenjohtaja totesi, että asian asiallinen käsittely jatkuu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Kaupungingeodeetti/Tekniset palvelut

 

 

TEKL 27.10.2022 § 115   

      

 

Teknisellä palvelualueella on valmisteltu Suomun alueen tonttien tehostettua myyntiä ja päädytty alla olevaan esitykseen tonttimarkkinoinnin tehostamiseksi. Tavoitteena olisi, että Suomun alueen rakentaminen alkaisi elpymään ja alueelle saataisiin uusia loma-asukkaita ja sen kautta alueen toiminta kehittyisi eteenpäin sekä alueen vesi- ja viemäriverkosto tulisi hyödynnetyksi.  

 

Kaupungingeodeetti esittää:
 

Tonttien hinta ja rakentamisvelvoite olisi liitteenä 10 olevien karttojen alueilla, Kalliovaara ja Itä-Suomu, seuraava;
- tontin hinta 1000 euroa, rakentamisvelvoite 2 vuotta, rakentamattomana ei saa edelleen luovuttaa

- tontin hinta 2 000 euroa, rakentamisvelvoite 3 vuotta, rakentamattomana ei saa edelleen luovuttaa

- tontin hinta 3 000 euroa, rakentamisvelvoite 4 vuotta, rakentamattomana ei saa edelleen luovuttaa

Päätöksen em. tonttien myynnistä tekisi tekninen vastuualuepäällikkö vuoden 2022 loppuun ja elinvoimajohtaja 1.1.2023 alkaen.

Tonttien rakennusoikeus on 150 - 200 kerrosneliömetriä.
 

Liitteenä 11 on kauppakirjapohja esitettyjen tonttien myyntiin. Kauppakirjassa on maininta sopimussakosta, mikäli ei täytä rakentamisvelvoitetta taikka myy tontin rakentamattomana edelleen ilman kaupungin lupaa.

 

Asiaa selostetaan lautakunnan kokouksessa.

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, puh. 040 525 0924.

 

Esittelijä Kaupungingeodeetti Pöyliö Tapio Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle esittelytekstissä olevan tehostetun tonttien myynnin aloittamista Suomulla 1.12.2022 alkaen.
Päätöksen em. tonttien myynnistä tekisi kunnallistekniikan päällikkö vuoden 2022 loppuun ja elinvoimajohtaja 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.