Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 392Valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi kaupunginjohtajan irtisanomiseksi

 

KH 07.11.2022 § 392     

521/01.01.04.01/2022       

 

Seitsemän Kemijärven kaupunginvaltuutettua on jättänyt 21.9.2022 esityksen, että Kemijärven kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan kaupunginjohtajan irtisanomiseksi. Aloite on liitteenä 13

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa ja valitsee siihen puheenjohtajan ja jäsenet kuntalain 35 §:n mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus päättä käsitellä tämän asian kokouksen viimeisenä asiana.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Atte Rantanen jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 § 1. osallisuusjäävi).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:
Asia jätetään pöydälle, koska neuvottelut kaupunginjohtajan kanssa ovat kesken. Neuvottelut saatetaan loppuun ja asia tuodaan päätettäväksi neuvottelujen jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.53.

 

 

KH 24.10.2022 § 370   

      

 

Seitsemän Kemijärven kaupunginvaltuutettua on jättänyt 21.9.2022 esityksen, että Kemijärven kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan kaupunginjohtajan irtisanomiseksi. Aloite on liitteenä 13.

Kuntalaki 43 §:

"Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.

 

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta."

 

Kuntalaki 35 §:
"Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia.

 

Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

 

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto."

 

Tasa-arvolain 4.2 § mukaan tilapäisen valiokunnan sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava sekä miehiä että naisia vähintään 40 %. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota valiokunnan kokoonpanon tasapuolisuuteen ja pyrkiä siihen, että eri mielipidesuuntaukset saavat valiokunnassa edustuksensa.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa ja valitsee siihen puheenjohtajan ja jäsenet kuntalain 35 §:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39.