Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 219


Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset

 

KH 13.06.2022 § 219  

    

 

 

Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 36 §:n ja 38 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset

3.6.2022 § 21; Lapin perinnebiotooppien alueellisen yhteistyöryhmän perustaminen /nimeäminen. Kemijärven kaupunkia edustaa Lapin perinnebiotooppien alueellisessa yhteistyöryhmässä Leader Pohjoisin Lappi ry:n edustaja ja varaedustaja. Päätös nähtävillä 3.6.2022.

 

7.6.2022 § 22; LapIT Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen 16.6.2022 yhtiökokoukseen. Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja määrätty yhtiökokousedustajaksi. Nähtävillä 7.6.2022.
 

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei se ota lautakuntien ja muiden viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.