Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 162Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kuntayhteistyösopimus 1.1.2023 alkaen

 

HL 22.11.2022 § 162     

617/00.04.02/2022       

 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä todetaan mm., että kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää Lapin alueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä tukea niiden ja julkisen sektorin yhteistyötä kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työssä. Yhdistys tuottaa järjestötietoa järjestöjen, kuntien ja ensi vuodesta lähtien myös hyvinvointialueen käyttöön. Lisäksi yhdistys lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on voittoa tavoittelematon, koko Lapin alueella toimiva yhdistys ja sen toimintaa rahoittaa STEA.

Edellä mainittuun lakitekstiin pohjautuen yhteistyö Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa on perusteltua. Kemijärvellä toimii järjestökeskus Kiehinen, joka tukee ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Yhteistyöllä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kanssa on tarkoitus tukea paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä lisätä kunnan ja järjestöjen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä Järjestökiehisen kanssa. Sopimuksella sovitaan myös Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n antamasta tuesta kunnalle ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä järjestötiedon osalta.

 

Sopimuspohja liittee2.

 

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori, kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut vastuualueen esimies Heidi Laukkanen, 040 484 2079

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n ja Kemijärven kaupungin välisen yhteistyösopimuksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry