Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 148


# 30.11.2022 Tuloslaskelma tekniset palvelut

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022

 

TEKL 15.12.2022 § 148     

99/02.02.00/2021       

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

 

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

 

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutuma sisältää koko vuoden lomarahaosuuden.Toteutuma on 30.11.2022 93,1 % eli määrärahojen käytön ylityspaine on tasoittunut aiemmista kuukausista toteutuman osalta ja ennusteena on, että talousarviomäärärahat riittävät kunnallistekniikan kustannusten tasoittuessa edelleen joulukuussa.
 

Ostopalveluina toteutuvat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun kustannukset on eritelty omasta toiminnasta. Ylityspainetta ostopalveluissa on eniten pelastustoimen osalta, ja ylitystä selittää päivystyssopimuksen ja -korvausten muutos. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristönsuojelu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän purkautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi ympäristöterveyslautakunnan alaisuuteen.

 

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022.
 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2022 toteutuman tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.