Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 52


Kemijärven kaupungin edustajan eroaminen LapIT Oy:n hallituksesta/ylimääräinen yhtiökokous

 

KH 06.02.2023 § 52     

229/00.01.00.03/2022       

 

LapIT Oy on vastaanottanut yhtiön hallituksen jäsenen Harri Välirannan irtisanoutumisilmoituksen 24.1.2023 henkilökohtaisiin syihin vedoten. LapIT Oy ilmoittaa, että Harri Välirannan eroaminen LapIT:n hallituksesta ei edellytä yhtiön hallituksen toiminnan vuoksi uuden jäsenen nimeämistä ennen varsinaista yhtiökokousta, joka tullaan järjestämään kesäkuussa 2023. LapIT:n hallituksessa on Harrin irtisanoutumisen jälkeen yhteensä 7 jäsentä.

 

Mikäli Kemijärven kaupunki haluaisi esittää uuden jäsenen nimeämistä LapIT:n hallitukseen ennen kesäkuun varsinaista yhtiökokousta, edellyttää tämä ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä asian käsittelemiseksi. Osakeyhtiölain luvun 5 pykälän 4 § mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kemijärven kaupungin kohdalla kyseinen oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta ei toteudu, koska kaupungin omistus on 8% yhtiöstä. Osakeyhtiölain luvun 5 pykälän 3 § kohdan 2 mukaan yhtiön hallitus voi päätöksellään kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen, jos katsoo siihen olevan aihetta.

 

LapIT Oy pyytää Kemijärven kaupunkia arvioimaan tilannetta, odottaisiko kaupunki varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tehdäkseen esityksen uudesta hallituksen jäsenestä. Mikäli kaupunki toivoo ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista, pyytää LapIT Oy kirjallista esitystä ylimääräisen yhtiökokouksen tarpeesta LapIT:n hallituksen käsiteltäväksi. LapIT:n hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 9.2.

 

Kemijärven kaupunginhallitus on 6.6.2022 (§ 207) kokouksessaan valinnut Harri Välirannan LapIT Oy:n hallitukseen kaupungin edustajaksi.

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää LapIT Oy:n hallitukselle, että LapIT:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään uutta hallituksen jäsentä Kemijärven osalta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Torvinen poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 19.41.

 

Tiedoksi LapIT Oy hallitus