Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 56


Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset

 

KH 06.02.2023 § 56  

    

 

 

Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 37 §:n ja 39 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Liikelaitoksen johtokunta 25.1.2023. Pöytäkirja luettavissa https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20231206
Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille 26.1.2023 sähköpostilla.

 

Tulevaisuuslautakunta 31.1.2023. Pöytäkirja luettavissa https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20231210

Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille 1.2.2023 sähköpostilla.

 

Elinvoimalautakunta 31.1.2023. Pöytäkirja luettavissa https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20231223

Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille 1.2.2023 sähköpostilla.

 

Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset

20.1.2023 § 1; Laskujen asiatarkistajat ja hyväksyjät vuodelle 2023 /Hallintopalvelut. Julkaistu 20.1.2023.

 

20.1.2023 § 1 hankintapäätös: Primus-aineistojen (perusopetus ja lukio) arkistointi Säilö sähköiseen arkistoon. Hankitaan Primus-oppilashallinto-ohjelmaan sähköinen arkistointi Canon Säilöön LapIt Oy:n ja Lapin kuntien yhteisen esiselvitysprojektin perusteella. Hankinnan 19 000 eur (alv 0) ja LapIt Oy:n työmääräarvio 1-2 htp. Julkaistu 23.1.2023.

 

20.1.2023 § 2; Kemijärven kaupungin ilmoituslehden valinta vuodelle 2023. Kemijärven kaupungin ilmoituslehtenä vuonna 2023 toimii Koti-Lappi -lehti tarjouspyyntöön saadun tarjouksen mukaisesti. Lisäksi kaupunki hyväksyy erillistarjouksen, joka sisältää digimainonta- ja sisältömarkkinointihinnat ja hyödyntää niitä tarpeen mukaisesti ilmoituksissaan.

 

Talous- ja kehittämisjohtajan viranhaltijapäätökset

24.1.2023 § 2; Liikaa maksetun palkan takaisinperintä. Palkka peritään maksuohjelman mukaisesti. Julkaistu 24.1.2023.

 

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei se ota lautakuntien ja muiden viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.