Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 45


# Tulevaisuuspalvelut käyttösuunnitelma 2023

Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmat / Tulevaisuuspalvelut

 

KH 06.02.2023 § 45     

540/02.02.00/2022       

 

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt osaltaan 31.1.2023 § 5 tulevaisuuspalvelujen toimialan käyttösuunnitelman v. 2023 ja esittää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Tulevaisuuspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma on liitteenä 2.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tulevaisuuslautakunnan käyttösuunnitelman v. 2023 liitteen 2 mukaisena ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

TL 31.01.2023 § 5   

      

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 § 153 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimialojen on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 64 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

 

Toimialojen on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyn talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

 

Hallintosäännön 65 §:n mukaan toimielimet seuraavat alaisensa toiminnan talousarvion (käyttötalouden) toteutumista kuukausittain ja kaupunginhallitus koko kaupungin toteutumaa samoin kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Toiminnan ja talouden toteutuman seurantaraportti valmistellaan toimielimelle puolivuosittain. Toteutuma 30.6. tulee käsitellä toimielimessä 31.8. mennessä. Toimialoja sitoo myös kaupunginhallituksen 12.12.2022 § 437 hyväksymä vuoden 2023 talousarvoin toimeenpano-ohje.

 

Tulevaisuuslautakunta vastaa kaupunginvaltuustolle tulevaisuuspalvelujen toimialasta sekä valtuuston myöntämien määrärahojen käytön seurannasta. Käyttötalousmäärärahojen käyttöä seurataan lautakunnassa kuukausittaisten raportointien perusteella. Investointimäärärahojen käyttöä seurataan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

 

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä 1.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta päättää hyväksyä tulevaisuuspalveluiden alaisten vastuualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023 ja antaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.