Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 44


Täyttölupa, luokkamuotoisen erityisopetuksen opettaja 1.8.2023 alkaen

 

TL 25.04.2023 § 44     

12/01.01.01.00/2023       

 

Pienryhmäopetukseen osallistuva oppilas opiskelee erityisessä tuessa ja hän tarvitsee merkittävää tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Yleisimpiä perusteita pienryhmäopetukseen siirtymiseen ovat ns. akateemisten taitojen vaikeudet sekä tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet. Toisinaan myös tunne-elämän vaikeudet voivat olla pienryhmään siirtymisen perusteena. Pienryhmässä opiskeleville oppilaille laaditaan koulun ja kodin kanssa yhteistyössä oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tämä antaa suunnan ja tavoitteet tulevalle oppimiselle.

 

Kemijärvellä pienryhmäopetuksen tarve on kasvanut selvästi viime vuosina. Erilaiset oppimisen ja koulunkäynnin haasteet ovat usein niin moninaisia, ettei opiskelu yleisopetuksen ryhmässä onnistu ja pahimmassa tapauksessa opinnot eivät etene.

 

Hillatien koululla toimii kolme erityisopetuksen pienryhmää. Yksi ryhmä koostuu pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasta, joilla on esimerkiksi kehitysvamma. Toinen pienryhmä on yläkoulun pienryhmä. Kolmas ryhmä on 1.8.2021 perustettu pienryhmä, joka koostuu alakoulun oppilaista.

 

Alakoulun pienryhmään haettiin palvelualuejohtajalta täyttölupa 22.4.2021 (§ 43) määräaikaiselle työntekijälle lukuvuodeksi 2021-2022. Tämän jälkeen tehtävä tuli vakinaistaa, joten haettiin hyvinvointilautakunnasta 26.4.2022 58) täyttölupa toistaiseksi voimassa olevaan tuntiopettajan tehtävään. Rekrytoinnissa tehtävään ei saatu pätevää erityisopettajaa, jonka johdosta tehtävä täytettiin määräaikaisena lukuvuodeksi 2022-2023. Nyt haetaan uusi täyttölupa ja sen pohjalta toteutetaan uusi rekrytointi.

 

Haetaan siis täyttölupaa luokkamuotoisen erityisopetuksen opettajalle 1.8.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Talousarviossa on varattu rahat virkaan ja lisäksi se kuuluu henkilöstösuunnitelmaan.

 

Oheisena luokkamuotoisen erityisopetuksen opettajan tehtävänkuvaus.

 

Kaupungin johtoryhmä puoltaa täyttöluvan myöntämistä.

 

Valmistelija Perusopetuksen ja lukion rehtori Ilpo Tervonen, 040 5891 342

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta päättää myöntää luvan luokkamuotoisen erityisopetuksen opettaja viran täyttämiseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Perusopetuksen ja lukion rehtori
Henkilöstöpalvelut