Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 57


Ilmoitusasiat

 

YTLTK 12.06.2023 § 57  

    

 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, päätös 685/2023 12.05.2023; Kunnallisasiaa koskeva valitus, Pelkosenniemen luonnonsuojeluyhdistys r.y.

 

ELY, päätös LAPLEY/1980/2022 12.5.2023; Lupa poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996) rauhoitussäännöksistä. Lupa kerätä, kuljettaa ja pitää hallussa rauhoitettuja kasveja lajinmäärityksen varmentamiseksi.

 

ELY, päätös LAPELY/2130/2023 12.5.2023; Lupa poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996) rauhoitussäännöksistä. Lupa kerätä, kuljettaa ja pitää hallussa tämän luvan lopussa liitteessä 1 mainittuja rauhoitettuja kasveja lajinmäärityksen varmentamiseksi. Lupa kerätä Euroopan yhteisön luontodirektiivin liitteen IV (b) kasveja lajinmäärityksen varmentamiseksi.

 

ELY, päätös LAPELY/2089/2023 19.5.2023 Lupa poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996) rauhoitussäännöksistä. Lupa jokihelmisimpukoiden (Margaritifera margaritifera) nostamiseen joen pohjasta mittauksia varten Lapin maakunnan alueella.

 

Lausunto Korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnan valituslupaa ja valitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 8.3.2023 päätösnumero 265/2023.

 

Metsähallitus, Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 124414, asianumero: MH 2738/2023.

 

AVI, lupapäätös 83/2023 30.5.2023; Kostamon kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen, Kemijärvi.

 

AVI, päätös 85/2023 2.6.2023; Ilmoitus pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivusta suunnitellulla, Tuntsan aarre II -kullanhuuhdonta-alueella, Salla.

 

AVI, päätös 82/2023 2.6.2023; Laiturin sekä venevalkaman rakentaminen ja uimarannan ruoppaus Aatsinginkylässä, Salla.

 

ELY, lausunto LAPELY/1833/2023 19.4.2023; Vesirakennustyöilmoitus 11.4.2023, Hiekan otto omaan käyttöön ja kivien poisto kiinteistöjen 320-403-14-18 Hanhikoti ja 320-403-14-19 Kalamaja vesialueella Hanhiniemen alueella, Kemijärvi.

 

 

Valmistelija Toimistosihteeri Auli Leivo, 040 553 1900

 

Esittelijä Ympäristöterveysjohtaja Nurmi Hanna Kemijärvi

 

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös Lisättiin tiedoksi ELY:n tutkintapyyntö. Päätösehdotus hyväksyttiin.