Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 27.06.2023/Pykälä 69


# 31.5.2023 Tuloslaskelma tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.5.2023

 

TL 27.06.2023 § 69     

540/02.02.00/2022       

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

 

Tulevaisuuspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2023 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.
 

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö toukokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toteutuma on 40,6 % eli alittaa laskennallisen 1,1 %. Hanketuet on jaksotettu ja kohdennettu viiden kuukauden osuus toukokuun toteutumaan. Toteutumaluvussa ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-toukokuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 101 250 euroa eli 0,8 %. Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja elokuusta lähtien. Tulevaisuuslautakunta on esittänyt lisämäärärahaa ao. tarpeisiin ja valtuusto käsittelee asian 26.6. kokouksessaan.

 

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden tuloslaskelma 31.5.2023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-31.5.2023 tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.