Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2023/Pykälä 82Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2023

 

TL 29.08.2023 § 82     

540/02.02.00/2022       

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Tulevaisuuslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

 

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023 tilanteen mukaan on eritelty hallinnon osalta ja vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

 

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 50,1 % eli ylittää laskennallisen määrärahakäytön 0,1 %. Toteutumaluvussa on mukana hankerahoitustuet ja lomarahaosuus koko vuodelta. Talousarvioluvuissa ja toteutumaennusteessa ei ole mukana vielä kesäkuussa kaupunginvaltuuston hyväksymiä määrärahalisäyksiä varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle (KV 26.6.2023 § 96 ja § 96). Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kustannuksissa on mukana alkuvuoden osalta tulevaisuusjohtajan avoimen viranhoidon kustannukset.

Määrärahojen käyttö on siten talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta. Moduuliratkaisun käyttöönotto elokuussa lisää vuokrakustannuksia ja henkilöstömenoja. Lisäksi varhaiskasvatuksella on tarve lisätiloille ja lapsiryhmille, mikä osaltaan lisää menoja elokuusta lähtien.  Myös kunta-alan palkankorotukset vaikuttavat loppuvuoden henkilöstömenoihin. Lisätalousarviolla myönnetty määrärahalisäys kattaa kasvavat kustannukset loppuvuoden osalta. Tulevaisuuspalvelut toimialan toimintakate-ennuste on talousarvion mukainen.

 

Liitteenä 1 tulevaisuuspalveluiden käyttötalouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 ja tuloslaskelma 30.62023 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

 

Valmistelija Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2023 liitteen 1 mukaisena tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.