Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 109


# Puustellin tonttien hinnoittelu

Puustellin alueen tonttien hinnoittelu

 

KV 11.09.2023 § 109     

595/02.05.00.00/2022       

 

Alla mainittu liite 4 (tonttien hinnoittelu) on liitteenä 8.

 

Päätös Markku Harju esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Matti Hietanen kannatti Harjun esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, että kannattaako valtuusto yksimielisesti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen uuteen valmisteluun.

 

Tiedoksi Elinvoimapalvelut

 

 

KH 07.08.2023 § 266   

      

 

Elinvoimalautakunta on 29.6.2023 § 84 hyväksynyt osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tonttien hintojen hyväksymistä ja vahvistamista liitteen 4 mukaisina.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa Puustellin alueen tonttien hinnat liitteen 4 mukaisiksi. Tonttien hinta sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Teija Kerkelä esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § kohta 5 yhteisöjäävi, lautakunnan varajäsen).

Matti Torvinen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt hinnat tonteille, mutta edellyttää kirjattavan kauppakirjaan rakentamisvelvoitteen viiden vuoden sisällä tontin ostosta. Ahti Majava kannatti Matti Torvisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, on tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen: Ne, jotka ovat pohjaehdotuksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Matti Torvisen esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äänet: Kirsti Ojala, Markku Harju, Juhani Tapio
EI-äänet: Matti Torvinen, Ahti Majava, Paula Alatalo

Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni äänestyksen ja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 

EL 29.06.2023 § 84   

      

 

Tekninen vastuualue/maankäyttö on laatinut asemakaavan muutoksen Puustellin alueelle ja kaava on saanut lainvoimana. Alueelle on osoitettu 9 omakotitonttia, jotka tulisi hinnoitella ja jotta tonttien luovutus olisi jouhevaa, tulisi niille määritellä hinnat sekä delegoida myynti viranhaltijalle.

 

Kaupungingeodeetti esittää, että tonttien hinnat ovat liitteenä 5 oleva kartan mukaiset;
- kortteli 2509;
 - tonttien pinta-alat ovat noin 2415-2538 ja kunkin tontin hinta
  17 000 €
- kortteli 2511;
 - tontti 1 pinta-ala noin 1937 neliötä, hinta 10 000
 - tontti 2 pinta-ala noin 2157 neliötä, hinta 12 000 €
 - tontti 3 pinta-ala noin 1932 neliötä, hinta 10 000 €
- kortteli 2507;
 - tontti 1 noin 2 970 neliötä, hinta 22 000 €
 - tontti 2 noin 2 850 neliötä, hinta 20 000 €
 

Tontit voi myös vuokrata, jolloin vuokra on 5 % myyntihinnasta.

 

Tonttien hinta sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen teknisen lautakunnan erillisten päätösten mukaisesti.

 

Kaupungingeodeetti esittää, että päätöksen tonttien myynnistä tekee elinvoimajohtaja.

 

Asiaa selostetaan lautakunnan kokouksessa.

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, puh. 040 525 0924

 

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että liitteen 5 mukaiset tonttien hinnat vahvistetaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.