<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus; Kemijärven voimalaitoksen käyttöpäästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksyminen / Kemijärven lämpö ja vesi Oy]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta]]><![CDATA[Kuulutus yleistiedoksiantona tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan ilmoituksesta]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupapäätöksen antamisesta]]><![CDATA[Kuulutus yleistiedoksiantona tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan ilmoituksesta]]><![CDATA[Työpaikkahaku; Tulevaisuusjohtaja 1.5.2024 alkaen]]><![CDATA[Työpaikkahaku; Kunnossapitotyöntekijä 1.4.2024 alkaen]]><![CDATA[Työpaikkahaku; Musiikkiopisto opettajat 1.8.2024 alkaen]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös PSAVI/16177/2023 ]]><![CDATA[Kuulutus yleistiedoksiantona tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan ilmoituksesta annetusta päätöksestä]]><![CDATA[Kuulutus yleistiedoksiantona tilapäistä melua aiheuttavan toiminnan ilmoituksesta ]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksen antamisesta (MRL 171, 173 ja 174 §:t, MRA 86, 87 ja 88 §)]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupapäätöksen antamisesta]]><![CDATA[Ilmoitus ympäristölupapäätöksestä ]]><![CDATA[Työpaikkahaku; Kaupunginjohtaja hakuilmoitus]]><![CDATA[Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta Savukoskelle, Tohromaselkä]]><![CDATA[Rovajärven ampuma- ja melutiedotteet 01/2024 ajalle 1.1. - 31.3.2024]]><![CDATA[Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista ]]><![CDATA[Kuulutus / Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen]]><![CDATA[Kemijärven kaupungin haja-asutusalueen yksityisteiden aurausurakoitsijat talvikautena 2023-2024 ]]>