Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 393Valtuustoaloite valvonnan noudattamatta jättämisestä Setlementti Tunturila ry:n ikäihmisten palvelusopimus / Jaakkola Kauko

 

KH 08.11.2021 § 393     

13/05.00.06/2021       

 

Kauko Jaakkola on jättänyt liitteenä 16 olevan valtuustoaloitteen Setlementti Tunturila Ry:n ikäihmisten palvelusopimuksen valvontaan liittyen.

Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annetaan vuosittain valvontakertomus hyvinvointilautakunnalle, vuoden 2020 valvontakertomus on käsitelty lautakunnassa 2.2.2021 § 19. Valvontakertomus pohjautuu hyvinvointilautakunnan hyväksymään Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelman, lisäksi valvontakertomuksen hyväksymisen yhteydessä lautakunta hyväksyy vuosittaiset valvonnan painopistealueet. Sopimus Kemijärven kaupungin ja Setlementti Tunturila ry:n välillä päivitetään vuosittain ja Tunturilan toimintaa valvotaan valvontakäynnein, joista osa on etukäteen ilmoittamattomia. Asiakkaiden reklamaatiot ja palautteet koskien Tunturilan toimintaa selvitetään erikseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakkaiden palautteisiin on reagoitu ja sopimuksen noudattamista on valvottu.

Aloitteessa mainittua Setlementti Tunturilan asiakkailta perimää ylläpitomaksua on käsitelty laaja-alaisesti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2021 § 26 Valtuustoaloite ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelut / Kauko Jaakkola.
 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa, että aloitteen mukaiselle ulkopuoliselle lausunnolle ei ole tarvetta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Riitta Savukoski poistui kokouksesta klo 18.46.