Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 394Valtuustoaloite henkilökohtaisten lisien korjaukset ja maksatus / Hietanen Matti

 

KH 08.11.2021 § 394     

15/01.02.00.01/2021       

 

Valtuutetut Matti Hietanen ja Arto Torvinen ovat tehneet liitteenä 17 olevan valtuustoaloitteen koskien selvitystä kaupungin henkilöstölle tehdystä henkilökohtaisien lisien korjauksesta ja maksatuksesta.

Kyseessä on tilikautta 2017 koskeva asia, josta on valtuutetuille annettu liitteenä 18 oleva selvitys 25.9.2017 pidetyssä iltakoulussa. Asiaa oli selostettu tarkastuslautakunnalle jo 14.9.2017 pidetyssä kokouksessa. Tilintarkastaja ei ole huomauttanut henkilökohtaisten lisien vajeiden maksamiseen liittyvästä päätöksenteosta, vuoden 2017 tilinpäätöksen osalta tilivelvollisille on myönnetty vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus on toimivaltansa puitteissa hyväksynyt 27.2.2017 § 63 neuvottelutuloksen/ Tehyn tarjouksen henkilökohtaisten lisien vajeiden kattamisesta. Henkilökohtaisten lisien maksatuksessa on ollut kyse sopimuksen täytäntöönpanosta ja palkan maksusta, eikä se siten ole kaupunginvaltuuston päätettävä asia. Syntyneiden vajeiden laskenta suoritettiin kaupungin omana työnä pitkään henkilöstöhallinnon tehtävissä toimineen henkilön toimesta usean kuukauden aikana muiden työtehtävien ohessa. Laskelmien teettäminen ulkopuolisella toimijalla, laskennan tekemiseen käytetyn huomattavan työmäärän perustella, olisi tullut merkittävästi kalliimmaksi, kuin omana työnä suoritettu laskenta. Laskelmat on kertaalleen myöhemmin tarkistettu pisto-otannalla ammattitaitoisella palkanlaskijalla.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee annetun selostuksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.