Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 396


Ilmoitusasiat

 

KH 08.11.2021 § 396  

    

 

 

Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat:

 

Lapin liiton edustajainkokouksen 23.9.2021 pöytäkirja luettavissa:

https://lapinliittod10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1061. Pöytäkirja lähetetty 20.10.2021 sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille.

 

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston 21.10.2021 pöytäkirja luettavissa: https://lapinshp.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

Pöytäkirja lähetetty 27.10.2021 sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille.

 

Lapin liiton valtuuston 18.10.2021 pöytäkirja luettavissa: https://lapinliittod10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202131

Pöytäkirja lähetetty 27.10.2021 sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille.

 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen 28.10.2021 pöytäkirja luettavissa: https://ww2.redu.fi/fi/REDU/konserni/paatoksenteko/yhtymahallitus/Kokoukset-2021/28102021 Pöytäkirja on lähetetty 28.10.2021 sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille.

 

Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen 14.10.2021 pöytäkirja luettavissa: http://italappi.fi/fi/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset

Pöytäkirja lähetetty 29.10.2021 sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille.

 

Saapuneet kirjeet ja päätökset:

 

Vaasan hallinto-oikeus 26.10.2021 julkinen kuulutus, valitus vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä 18.2.2021 nro 28/2021. Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 muuttamisesta ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamisesta lohkoille 1-6 sekä 12 ja 13 Kemijärven kaupungissa. Kuulutus toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi sähköpostilla 26.10.2021.

 

Vaasan hallinto-oikeus julkinen kuulutus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.10.2021 nro 595/2021, valitus vesitalousasiassa / ojitusta koskeva asia, Kemijärvi. Kuulutus toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi sähköpostilla 29.10.2021.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.10.2021/ Valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa. Päätös toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi sähköpostilla 3.11.2021.

 

Kutsu Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 2.12.2021. Neuvottelukunnan kokoukseen ei osallistuta. Neuvottelukunnan kokouskutsu nähtävillä kokouksessa.

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.