Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 395


Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset

 

KH 08.11.2021 § 395  

    

 

 

Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 36 §:n ja 38 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Hyvinvointilautakunta 26.10.2021. Pöytäkirja nähtävillä 27.10.2021. Pöytäkirja luettavissa: https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202115

 

Tekninen lautakunta 28.10.2021. Pöytäkirja nähtävillä 29.10.2021. Pöytäkirja luettavissa:  https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211024

 

Hyvinvointilautakunta 2.11.2021. Pöytäkirja nähtävillä 3.11.2021. Pöytäkirja luettavissa: https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20211026

 

 

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset:

 

1.11.2021 § 43: Irtisanoutuminen johdon sihteerin toimesta 1.5.2022 alkaen. Päätös tiedoksi 2.11.2021.

 

2.11.2021 § 44; Irtisanoutuminen toimistosihteerin virasta 1.2.2022 alkaen. Päätös tiedoksi 2.11.2021.

 

2.11.2021 § 45; Irtisanoutuminen toimistosihteerin toimesta 12.1.2022 alkaen. Päätös tiedoksi 2.11.2021.

 

3.11.2021 § 46; Kaavoittajan toimen täyttölupa. Täyttölupa myönnetty 1.12.2021 - 28.10.2022 väliseksi ajaksi. Päätös tiedoksi 3.11.2021.

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei se ota lautakuntien ja muiden viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.