Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 378Talouden seurantaraportti 30.9.2021 koko kaupungin osalta

 

KH 08.11.2021 § 378     

8/02.02.00/2021       

 

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

 

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.9.2021 on seuraava:
 

 

 

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 75,0 %. Toteutuma syyskuussa on 2,5 % suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä noin miljoonalla eurolla.

Asiakasmaksulain muutos tuo kunnille loppuvuodelle lisämenoja ja vähentää maksutuloja. Oppivelvollisuuden jatkaminen on luvattu kompensoida kunnille opetustoimen valtionosuuksissa. Syntyneisiin koronakustannuksiin on haettu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta. Ensimmäinen hakuvaihe koskee ajanjaksolla 1.1.-31.8.2021 syntyneitä testaus-, rokotus-, jäljitys- ja sairaalahoito- sekä asukaspohjaisia kustannuksia. Korona-avustuksen toinen hakuvaihe avautuu alkuvuodesta 2022.

 

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen toteutuminen. Verotuloennuste on vahvistunut aiemmasta. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoidusti.  Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin kasvusta.

 

Poistot toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti.

 

Kaupungin tulosennusteeseen on laskettu mukaan myös arvioidut SHP:n kalliin hoidon tasauskorvaukset ja kuntalaskutuksen palautukset sekä valtion korona-avustukset. Tulosennuste on parantunut elokuun tilanteesta johtuen varmistuneista tiedoista korona-avustusten osalta. Kaupungin tulosennuste on em. huomioiden 30.9.2021 tilanteen mukaan seuraava:

 

 

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2021.

 

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen, mutta arviolta 0,4 miljoonaa euroa heikompi, kuin mitä talousarviossa on arvioitu.

 

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

 

Merkittävimmät ylityspaineet ovat perhe- ja sosiaalipalveluissa (400 000 €), vammaispalveluissa (200 000 €), perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa (140 000 €) sekä ikäihmisten palveluissa (190 000 €). Perhe- ja sosiaalipalvelujen kustannuskasvuun johtuen asiakkaiden palvelutarpeista ei pystytä vaikuttamaan ja muutto Pekankadulta Vesapolulle kasvattaa kustannuksia tänä vuonna noin 60 000 eurolla. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat myös kasvaneet ja tälle vuodelle varattu työmarkkinatuen kuntaosuus on jo käytetty. Vammaispalvelujen asiakasvolyymin kasvu lisää lakisääteisten palvelujen kustannuksia, joihin ei voida vaikuttaa. Ikäihmisten palvelujen asiakasvolyymi on myös edelleen kasvava ja asiakasmaksulain sekä nk. vanhuslain muutokset tuovat kustannuksia loppuvuodelle merkittävästi. Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa kuljetuskustannusten kasvu, oppikirjojen uusiminen koulujen yhdistyessä sekä opettajan irtisanomiseen liittyvät oikeudenkäynti- ja palkanmaksukustannukset ovat lisäkustannuksia kuluvalle vuodelle, joita kaikkia ei ole pystytty ennakoimaan talousarviovalmistelun yhteydessä.
 

Hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden toteutumaennuste tarkoittaa n. 100 000 euron ylitystä. Ylityspaine johtuu joukkoliikenteen ja tietohallinnon kustannuskasvusta.

 

Tilapalvelut liikelaitoksen ja teknisten palvelujen vastuualueen tilinpäätöstoteutuma tulee olemaan talousarviossa arvioitua parempi ja nämä osaltaan helpottavat käyttötalousmenojen ylityspainetta ja tukevat kaupungin positiivista tulosta.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 1.1.-30.9.2021 tiedokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.