Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 379


Hyvinvointipalvelut palvelualueen lisätalousarvioesitys vuodelle 2021

 

KH 08.11.2021 § 379     

21/02.02.00/2021       

 

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2021 toteutuneista toimintatuloista, -menoista ja toimintakatteesta.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti hyvinvointipalvelualueelle lisätalousarvion vuodelle 2021 suuruudeltaan 1,1 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio katetaan kaupungin peruspalvelujen kustannusten korvaukseen saamalla valtionosuuslisäyksellä ja rahoitustuotoilla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

HL 02.11.2021 § 155   

      

 

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaennuste on vastuualueittain vuodelle 2021 seuraava:Hyvinvointipalvelualueen nettotoimintamenot eli toimintakate kasvaa arviolta 1,1 miljoonalla eurolla toimintakatteen toteutumaennusteen ollessa 102,2 %. Perustelut lisämäärärahatarpeisiin on koottu vastuualueittain seuraavasti:

Johtamisen yksikön kustannusten kasvu johtuu eläkemenoperusteisten maksujen kohdentamismuutoksista palvelutuotannosta jo poistuneiden toimintojen osalta (esim. ammatillinen koulutus, kauppaoppilaitos jne.). Lisämäärärahatarve on noin 100 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelujen lisämäärärahatarve johtuu 1.7.2021 voimaan tulleesta asiakasmaksulain muutoksesta, jonka vuoksi päivähoitomaksutuotot pienenevät. Toimintansa aloittanut palvelusetelipäiväkotiin on hakenut ja palvelusetelipäätöksen saanut pieniä lapsia, joiden päiväkohtainen palvelusetelin kunnan maksettava hinta on korkeampi. Lisämäärärahatarve on noin 74 000 euroa.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen lisämäärärahatarve johtuu kuljetuskustannusten kasvusta ja asiantuntijapalvelujen kustannuksista. Toimintavuonna on tehty koulujen yhdistyminen, ja siihen liittyen oppikirjasarjat ja opetusvälineistö on yhtenäistetty kaikille oppilasryhmille. Lisämäärärahatarve on noin 140 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tulot ovat toteutuneet alle budjetoidun johtuen koronan aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä kuten opetusten siirtämisestä tai perumisesta sekä osallistujamäärän laskusta. Määrärahojen käyttö ylittynee hienoisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintaan ja kasvaneeseen määrärahatarpeeseen liittyy asiakasmaksulain muutos päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja ao. asumispalvelujen osalta, muutto Pekankadun tiloista vesapolun tiloihin ja työllisyydenhoidon kasvaneet kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kuntaosuuksien merkittävä kasvu. Lisämäärärahatarve on noin 400 000 euroa.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oman toiminnan ja ostopalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa testaukseen, rokottamiseen, tartuntojen jäljittämiseen sekä sairaalahoitoon liittyvien korona-avustusten sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnille palauttaman kuntalaskutuksen osuuden ja kalliinhoidon tasauksen johdosta.

Vammaispalvelujen menot ovat kasvaneet vammaispalvelulain mukaisten asiakkaille kustannettavien ostopalvelujen johdosta sekä lain muutoksen myötä kuntien vastuulle tulleen psykologisen arvioinnin johdosta. Lisämäärärahatarve on noin 200 000 euroa.

Ikäihmisten palveluissa näkyy asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleiden muutosten vaikutukset. Kustannuspaine on erityisesti palvelusetelillä ostettavien tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen kunnalle jäävissä kustannuksissa. Lisämäärärahatarve on noin 190 000 euroa.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2021 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2021 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle palvelualueen toimintakatteen kasvun johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion suuruudeltaan 1,1 miljoonaa euroa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.