Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 382Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

 

KH 08.11.2021 § 382     

113/00.01.00.01.01/2021       

 

Liitteenä 6 Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024. 
Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitus 14.10.2021 § 61

 

Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024 on  

liitteenä nro 4. 

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehyksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet.  

 

Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö sekä lähialueyhteistyö. 

 

Kuntayhtymä vaikuttaa laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun sekä tekee edunvalvontaa, joka vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja parantaa saavutettavuutta. 

 

Edunvalvonnan kärkiä ovat mm. saavutettavuuden parantaminen, valmistautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen, luontomatkailuinfran kehittäminen sekä "Norjan mallin" ja kaksoiskuntalaisuuden edistäminen. 

 

Itä-Lapin elinvoima/toimenpide-ohjelma päivitetään.

 

Vuonna 2022 on käynnissä useita seutukunnallisia hankkeita. Toimintavuonna käyn- nissä olevia päättyviä hankkeita ovat VähäC, Northern Axis - Barents Link, High Five, Perinneruokahanke ja HEHKU-hanke. Yrittäjien Itä-Lappi hankkeelle haetaan jatkoaikaa ja Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin hanke jatkuu koko ensi vuoden. Valmisteluhankkeena toteutetaan Pyöräilymatkailun siltahanke Interreg rahoituksella, mikäli rahoitus saadaan.

Yhteistyötä muiden Lapin seutukuntien kanssa vahvistetaan seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmän kautta. 

Lähialueyhteistyötä vahvistetaan yhteistyöllä Luoteis-Venäjän ja Barents Road yhdistyksen kautta. 
 

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia.  

1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 (liite 4). 

2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2022-2024.

 

Päätös:  

1) Yhtymähallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 alla esitetyillä lisäyksillä ja merkitsi sen pöytäkirjan liitteeksi 4.  

 

Kohtaan 4.1. Vaikuttaminen laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun riville 2 kohtaan - Valmistautuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen lisättiin alakohta - muutokseen valmistautumiseen valmistellaan tukitoimintoja.

 

Kohtaan 5 Alueellinen kehitystyö kappaleeseen 5 lisättiin, että Sivistystiimi pyrkii vaikuttamaan siihen, että Lapin yliopisto järjestäisi alueella tarvittavaa muuntokoulutusta helpottamaan työvoimapulaa. 

 

Kohtaan 6 - Kansainvälinen toiminta kappaleeseen 2 korjattiin, että Kuntayhtymä selvittää myös mahdollista hanketta lohikannan palauttamisesta Tulomajoen ja Tuntsa- joen latvavesille. 

 

2) Hyväksyttiin. 

 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.