Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 12Valtuustoaloite Kaupunginlakimiehen palkkaaminen Kemijärven kaupungin palvelukseen / Kelloniemi Juhana

 

KV 21.02.2022 § 12     

155/01.01.01.01/2021       

 

Liite 7 on alla mainittu liite nro 9 (Valtuustoaloite Kaupunginlakimiehen palkkaaminen Kemijärven kaupungin palvelukseen / Kelloniemi Juhana).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 17.01.2022 § 15   

      

 

Juhana Kelloniemi on tehnyt Kemijärven perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen koskien kaupunginlakimiehen palkkaamista Kemijärven kaupungin palvelukseen. Valtuustoaloite on liitteenä 9.

Kaupungin hallinnossa ja palvelutuotannossa tarvitaan monentyyppistä erityisosaamista ja erityisasiantuntijuutta. Mikäli oman henkilöstön osalta on selkeästi todettava osaamisvaje jonkin erityisosaamisen tai juridiikan soveltamisen osalta, niin tarvittavaa asiantuntija-apua on hankittu ja hankitaan Suomen Kuntaliiton hallinto- ja hankintajuristeilta, Kuntaliiton omistaman kuntatyönantajien henkilöstöasioihin perehtyneiltä juristeilta, kaupungin vakuutusyhtiöltä tai ostamalla ao. palveluja yksityisiltä tiettyyn juridiseen erityisalaan perehtyneiltä asianajotoimistoilta. Kaupunki on muiden kuntien tapaan omistajana Suomen Kuntaliitossa ja Kuntatyönantajissa ja saa käyttöönsä laaja-alaiset neuvontapalvelut pääosin maksamallaan jäsenmaksulla. Vakuutusyhtiön juristipalvelut liittyvät vakuutustapahtumiin ja niiden mahdollisiin korvausriitoihin. Vakuutusyhtiön juristipalveluista maksetaan ainoastaan omavastuu 1 000 euroa.

Yksityisiltä asianajotoimistoilta kaupunki on hankkinut lainopillisia palveluja vuosittain keskimäärin 10 000-20 000 eurolla. Toiseen valtuustoaloitteeseen tehdyn selvityksen mukaan kaupunki oli maksanut ajalla 1.1.2019-1.8.2021 lakimiespalveluista yhteensä 47 189,55 euroa eli keskimäärin
1 500 €/kk.

Kemijärven kaupunki on kokoluokaltaan pienten kaupunkien joukossa, eikä poikkea viiteryhmänsä kunnista oikeuskäsittelyjen tai riita-asioiden määrän suhteessa. Pienillä kaupungeilla ei pääosin ole palkattu erillistä kaupunginlakimiestä, jollei kunnan oma viranhaltija kuten hallintojohtaja tai kaupunginjohtaja omaa oikeustieteen maisterin koulutusta. Suurilla kaupungeilla puolestaan on palveluksessaan useita lakimiehiä, jotka ovat erikoistuneet kukin omaan erityisalaansa kuten maankäytön asiat, henkilöstöasiat, sopimusasiat, sosiaali- ja terveydenhuollon tai sivistyksen asiat. Heidän lisäkseen suuret kaupungin käyttävät oikeuskäsittelyissä yksityisiltä asianajotoimistoilta ostettuja juristipalveluja.

Kemijärven kaupungin ja sen tytäryhtiöiden juridiset tarpeet ovat hyvin moninaiset, joten tätä tarkoitusta varten ei ole tarkoituksenmukaista palkata erillistä, yksittäistä kaupunginlakimiestä vaan käyttää edelleen kuntaliiton ja kuntatyönantajien palveluja sekä ostaa tarpeen mukaan yksityisiä juristipalveluja kaupungin lainopillisten asioiden hoitamiseen. Sisäisen valvonnan osalta todettakoon vielä, että sen osalta vastuut ja velvoitteet ovat erikseen määritelty ao. toimintasäännöissä ja niiden toteutumista seurataan vuosittain.
 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloitteessa esitetyt asiat ovat tulleet kaikilta osin selvitetyiksi ja esittää tämän perusteella kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Merkittiin, että Paula Alatalo jääväsi itsensä ja poistui esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1. osallisuusjäävi (läheinen aloitteen tekijä).

Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimi Teija Kerkelä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.