Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 5


# Tekniset palvelut käyttösuunnitelma 2022

Vuoden 2022 käyttösuunnitelma / Tekniset palvelut

 

KV 21.02.2022 § 5     

99/02.02.00/2021       

 

Liitteenä 2 on alla mainittu liite nro 2 (Tekniset palvelut käyttösuunnitelma 2022).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 14.02.2022 § 50   

      

 

Teknisen lautakunnan 27.1.2022 § 4 päätöksen mukainen vastuualueen käyttösuunnitelma tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä 2.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

TEKL 27.01.2022 § 4   

      

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 § 142 talousarvion vuodelle 2022. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät budjettirahoitteisten tehtävien käyttö- ja hankesuunnitelmat ja kohderahoitteisten tehtävien tulos-, investointi- ja rahoitusbudjetit. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan käyttötalousosan tehtävien jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

 

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan teknisen vastuualueen käyttösuunnitelman.

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakunnat ja johtokunta käsittelevät alaisensa toiminnan talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2022 käsittely toteutetaan puolivuosittain.

 

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8. mennessä. Talousarviossa määrättyjen tilivelvollisten tehtävänä on seurata määrärahojen käyttöä ja analysoida toimielimille toiminnassa tapahtuneita muutoksia.

 

Käyttötalouden toteutumaraportointi käsitellään teknisessä lautakunnassa kuukausittain. Tekninen lautakunta vastaa alaisensa toiminnan ja talouden seurannasta ja tekee tarvittavat määrärahamuutospäätökset sekä tarvittaessa esitykset valtuustolle.

 

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan teknisten palvelujen vastuualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirjataan, että Raimo Huczkowski poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:53.