Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 6


# Liikelaitos käyttösuunnitelma 2022 koonti

Vuoden 2022 käyttösuunnitelma / Tilapalvelut liikelaitos

 

KV 21.02.2022 § 6     

77/02.02.00/2021       

 

Liitteenä 3 alla mainittu liite nro 3 (Liikelaitos käyttösuunnitelma 2022 koonti).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 14.02.2022 § 51   

      

 

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunnan 15.12.2021 § 81 päätöksen mukainen liikelaitoksen käyttösuunnitelma tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä 3.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liikelaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

LLJ 15.12.2021 § 81   

      

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 13.12.2021 talousarvion vuodelle 2022. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät budjettirahoitteisten tehtävien käyttö- ja hankesuunnitelmat ja kohderahoitteisten tehtävien tulos-, investointi- ja rahoitusbudjetit. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan käyttötalousosan tehtävien jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

 

Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvan Tilapalvelut liikelaitoksen ja sen alaisen toiminnan (tilapalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut) käyttösuunnitelmat.

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakunnat ja johtokunta käsittelevät alaisensa toiminnan talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2022 käsittely toteutetaan puolivuosittain.

 

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8. mennessä. Talousarviossa määrättyjen tilivelvollisten tehtävänä on seurata määrärahojen käyttöä ja analysoida toimielimille toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Vastuu määrärahojen käytöstä ja käytön seurannasta on liikelaitoksessa toimitusjohtajalla. Käyttötalouden toteutumaraportointi käsitellään johtokunnassa kuukausittain ja investointien toteutuma 3 kk:n välein. Johtokunta vastaa alaisensa toiminnan ja talouden seurannasta ja tekee tarvittavat määrärahamuutospäätökset sekä tarvittaessa esitykset valtuustolle.

 

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

 

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.