Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 27Esi- sekä perusopetuksen ja lukiokoulutukset työpäivät lv. 2022-2023

 

HL 22.02.2022 § 27     

102/12.00.00.00/2022       

 

Perusopetuslain 9 § 2 mom. mukaan esiopetus kestää yhden lukuvuoden ja sitä annetaan vähintään 700 tuntia. Kemijärvellä esiopetusta järjestetään neljä (4) tuntia päivittäin viitenä päivänä viikossa. Esiopetusta järjestettäessä otetaan huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluja työn, opiskelun tai lapsen tuen tarpeen vuoksi.

 

Esiopetus Kemijärvellä alkaa 17.8.2022. Esiopetus alkaa muutamaa päivää myöhemmin kuin perusopetus, koska esiopettajat osallistuvat ensimmäisinä päivinä entisten esioppilaidensa koulupäivään. Edellä mainittujen säädösten perusteella on laadittu liitteenä 9 oleva ehdotus esiopetuspäiviksi v. 2022-2023.

 

Perusopetuslain 23§:ssä todetaan: Perusopetuksen lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden päivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä. Perusopetusasetus 7 §:n mukaan koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Edellä mainittujen säädösten perusteella on laadittu liitteenä 10 oleva ehdotus perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2022-2023 työpäivistä. Ehdotusta valmisteltaessa on kuultu nuorisovaltuustoa.

 

 

Valmistelija Perusopetuksen ja lukion rehtori Ilpo Tervonen, 040 5891 342

 Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Martinkauppi, 040 861 6486

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen ja lukion sekä esiopetuksen lukuvuoden 2022-2023 työpäivät liitteiden 9 ja 10 mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi Perusopetus

 Lukio

 Esiopetus

 Sarastia Oy