Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 109


Hyvinvointipalvelujen talousarvion 2021 toimintakateraamin alittuminen

 

KH 04.04.2022 § 109     

21/02.02.00/2021       

 

Hyvinvointilautakunnan 29.3.2022 § 37 päätöksen mukaisesti hyvinvointilautakunnan talousarvion 2021 toimintakateraamin alittuminen esitetään perusteluineen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.
 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan vuoden 2021 toimintakateraamin alittumisen yhteensä 600 599 eurolla ennen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöskäsittelyä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

HL 29.03.2022 § 37   

      

 

Kuntalain 13 luvun 110 §:n 2.2. kohdan mukaisesti talousarvio on valtuutus käyttää talousarvion mukainen määräraha. Kaupungin hallintosäännössä annetaan Kuntalain 13 luvusta johdetut tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja määrärahojen käytöstä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvion 2021 14.12.2020 § 102 ja hyvinvointipalveluille lisätalousarvion 15.11.2021 § 125. Lisätalousarviolla hyvinvointipalvelualueelle on myönnetty lisämääräraha 1,1 miljoonaa euroa hyvinvointipalvelualueen vastuualueittaisen määrärahatarvearvion ja toiminnan muutosten mukaisesti.

Merkittävimpinä toiminnan muutoksina ja lisämäärärahatarpeen perusteluina olivat asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleet muutokset, joilla oli vaikutusta asiakasmaksutuloihin ja kaupungin maksamiin palvelutuotantomenoihin. Toisena merkittävänä määrärahatarvetta lisäävänä asiana oli koronasta johtuvat hyvinvointipalvelualueelle aiheutuvat lisäkustannukset mm. työllisyydenhoidon osalta. Kolmantena merkittävänä asiana oli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien (Karpalo-asumisyksikkö) Pekankadun asumisyksikön sisäilmaongelmat ja mittava vesivahinko, joiden johdosta yksikkö jouduttiin siirtämään yksityiseltä taholta vuokrattuihin tiloihin Vesapolulle kesällä 2021. Ja neljäntenä asiana oli perusopetuksen kuljetuskustannusten kasvu kuljetussopimuksen uudistamisen ja uusien oppilaiden kotipaikan sijainnin vuoksi.
Terveydenhuoltokustannusten osalta arvioitiin, että erikoissairaanhoidon ja oman toiminnan kustannukset eivät ylity, eikä lisämäärärahaa tarvita johtuen korona-avustuksista ja Lapin sairaanhoitopiirin ennakoidun tiedon mukaisista palautuksista kunnille.

Lisätalousmääräraha suunnattiin seuraaville vastuualueille:
- johtamisen yksikkö 100 000 € eläkemenoperusteisiin maksuihin,
- varhaiskasvatuspalvelut 70 000 € esiopetuksen, lasten kotihoidon tuen ja ostopalvelujen kustannuksiin,
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 140 000 € ostopalvelujen kustannuksiin,
- perhe- ja sosiaalipalvelut 400 000 € työmarkkinatuen kuntaosuuteen, Karpalo-asumisyksikön kustannuksiin ja perhe- ja mielenterveyspalvelujen ostopalveluihin,
- vammaispalvelut 200 000 € vammaispalvelulain mukaisiin ostopalveluihin ja toimintakeskuksen kuluihin ja
- ikäihmisten palvelut 190 000 € omaishoidon tukeen ja kotihoidon- sekä palvelusetelikustannuksiin.

Hyvinvointipalvelujen omassa toiminnassa on toteutettu talouden sopeuttamisohjelmaa kaikilla vastuualueilla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty vastuualuetasoisesti nettomäärärahojen käytön toteutuma:


Sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualue, joten vastuualueittaiset määrärahojen käytön ylitykset ja alitukset katetaan palvelualueen sisällä.

Saatujen avustusten-, sopeuttamisohjelman toteutumisesta saatujen toimintamenomuutosten ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntalaskutuspalautusten sekä kalliinhoidon tasausten johdosta palvelualue alitti lisätalousarvion mukaisen nettomäärärahakäytön yhteensä 600 599 eurolla ilman, että alituksesta aiheutui toimintaan oleellisia ja talousarviossa hyväksymättömiä muutoksia. Hyvinvointipalvelut on esittänyt talousarvion toteutuma- ja tilinpäätösraportissaan talousarviossa määriteltyjen tavoitteiden toteutuman, joka käsitellään kaupungin konsernitilinpäätöskertomuksen yhteydessä.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta esittää vuoden 2021 toimintakateraamin alittumisen yhteensä 600 599 eurolla hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle ennen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittelyä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.