Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 110Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 2021

 

KH 04.04.2022 § 110     

68/02.02.00/2021       

 

Teknisen lautakunnan 10.3.2022 § 17 päätöksen liitteen 2 mukainen vuoden 2021 käyttötalouden toteutuma tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236.

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 2 mukaisen teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuman vuodelta 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

TEKL 10.03.2022 § 17   

      

 

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty liitteessä 1. Käyttötalouden osalta vastuualueen toiminnoittaiset toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.
 


 

Vastuualueen käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintatuotot toteutuivat talousarvioon nähden noin 233.000 euroa suurempina. Tuloissa näkyvät maankäytön palvelujen myyntitulojen kasvu sekä pysyvien vastaavien myyntitulot (tontit, maa-alueet, metsä). Toimintamenot alittuivat noin 25.000 eurolla talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 258.144 euroa paremmin ollen -1.771.856 euroa ja alitti 12,7 %:lla myönnetyn määrärahatason.

 

Vastuualueen toiminta jakaantuu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Ostopalveluina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispalvelujen ja käyttöomaisuuden myynneistä saadut tulot. Käyttöomaisuuden myyntituloja on talousarviovaiheessa haastavaa arvioida tarkasti.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

 

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2021.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.