Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 112Käyttötalouden seurantaraportti 28.2.2022 koko kaupungin osalta

 

KH 04.04.2022 § 112     

33/02.02.00/2021       

 

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

 

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2022 on seuraava:


 

Helmikuun toteutumassa on mukana lomarahaosuus ja eläkemenoperusteiset maksut. Tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 16,6 %, kun se laskennallisesti saisi olla enintään 16,7 %. Tilinpäätösennuste on helmikuun toteutuman perusteella talousarviossa esitetyn mukainen. Helmikuun ennusteessa ei ole huomioitu rekrytointi- ym. erillisten päätösten mukaisia palkankorotuseriä. Ne edellyttävät käyttötalousmäärärahoihin lisätalousarviolla hyväksytyt muutokset.

Liitteenä 4 tarkempi vastuu- ja palvelualuetasoinen toimintatulojen ja
-menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2022.

 

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön 28.2.2022 toteutuman.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.