Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 111


# 28.2.2022 Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut käyttötalouden toteuma 28.2.2022

 

KH 04.04.2022 § 111     

63/02.02.00/2022       

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

 

Hallinto- ja tukipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun toteutumassa on jaksotettu tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen kustannukset ja lisätty eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahajaksotus tammi-helmikuulta.

 

 

Toteutuma saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 % määrärahojen käytön osalta. Toteutuma on 18,0 % eli 1,3 % laskennallista toteutumaa suurempi. Toteutumaennuste on kuitenkin vielä talousarviossa esitetyn mukainen.
 

Liitteenä 3 on hallinto- ja tukipalvelujen tuloslaskelma ja oheisliitteenä henkilöstöraportti.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja tukipalvelujen käyttötalouden 28.2.2022 määrärahakäytön toteutuman.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.