Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 381


Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen vammaisten palveluihin ja täyttölupa

 

KH 07.11.2022 § 381     

568/01.01.00.00/2022       

 

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamista vammaispalveluihin 1.11.2022 alkaen. Lapin hyvinvointialueelta on saatu viran perustamista puoltava lausunto.

 

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi tehtävänkuvauslomake sosiaalityöntekijä vammaisten palvelut 17.10.2022.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa johtavan sosiaalityöntekijän viran vammaispalveluihin 1.11.2022 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Vammaispalvelut

 Henkilöstöpalvelut

 

 

HL 25.10.2022 § 153   

      

 

Vammaisten palvelujen vastuualueella tehdään sosiaalihuoltolain ja uuden vammaispalvelulain edellyttämiä toiminnallisia muutoksia. Sosiaalityöntekijän työpanosta tarvitaan lisää muun muassa kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalihuollon tarpeen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Pelkästään asumisyksikössä nimetty omahoitaja ei ole riittävä turvaamaan kehitysvammaisten asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen kokonaisvaltaista arviointia ja seurantaa. Kehitysvammainen henkilö, joka ei kykene huolehtimaan omista oikeuksistaan ja jolla ei ole hänen asioitaan hoitavaa omaista tai läheistä, on sosiaalihuoltolain tarkoittama erityistä tukea tarvitseva asiakas, jonka omatyöntekijän on oltava sosiaalityöntekijä.

 

Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyön-tekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.

 

Vammaisten palveluissa tehdään myös hallinnollisia muutoksia. Vammaispalvelujohtajan virkaa ei täytetä viranhaltijan eläköityessä 1.12.2022 alkaen. Viran hallinnolliset tehtävät organisoidaan hyvinvointialueen toimesta ja osa tehtävistä sisällytetään sosiaalityöntekijöiden työnkuviin.

 

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja sosiaalihuollon johtavien viranhaltijoiden tehtävänä ja velvollisuutena on huolehtia siitä, että tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Julkista valtaa käytetään esimerkiksi, kun tehdään sosiaalihuollon palvelu- tai asiakasmaksupäätöksiä tai pyydetään virka-apua. Sosiaalityöntekijän tehtävässä olennaisena osana on julkisen vallan käyttö joten näin ollen tehtävän hoitaminen edellyttää virkasuhdetta.

 

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 40 §:n mukaan viran perustamisesta päättää kaupunginhallitus.

 

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijä pätevyys.

 

Vammaisten palvelujen talousarviossa on varattu määrärahat vammaispalvelujohtajalle ja sosiaalityöntekijälle. Järjestelyistä ei aiheudu lisäkustannuksia.

 

Oheisena tehtävänkuvauslomake sosiaalityöntekijä vammaisten palvelut 17.10.2022.

 

Esitetään perustettavaksi sosiaalityöntekijän virka 1.11.2022 alkaen ja viran sijoituspaikka on vammaisten palvelujen vastuualue.

 

Kaupungin johtoryhmä puoltaa viran perustamista ja täyttöluvan myöntämistä.

 

Valmistelija Vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas, 0400 188 993

 

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle sosiaalityöntekijän viran perustamista vammaispalveluihin 1.11.2022 alkaen ja mikäli hallitus hyväksyy esityksen, niin hyvinvointilautakunta myöntää täyttöluvan viran vakinaiseen täyttämiseen 1.12.2022 alkaen.

 

Muutettu päätösehdotus Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamista vammaispalveluihin 1.11.2022 alkaen ja mikäli hallitus hyväksyy esityksen, niin hyvinvointilautakunta myöntää täyttöluvan viran vakinaiseen täyttämiseen 1.12.2022 alkaen

 

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.