Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 380


Elinvoimajohtajan viran perustaminen /Organisaatiouudistus 1.1.2023

 

KH 07.11.2022 § 380     

172/00.01.01.00/2022       

 

Kaupunginvaltuusto on 19.9.2022 § 99 hyväksynyt Kemijärven kaupungin uuden organisaation 1.1.2023 alkaen. Uudessa organisaatiossa elinvoimapalveluiden tehtävänä on maankäytön suunnittelun ja -palvelujen, kunnallistekniikan, kaupunkimarkkinoinnin ja hankintapalvelujen, sekä kunnalle kuuluvien työllisyydenhoidon palvelujen järjestäminen. Elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena ja järjestää rakennusvalvontatoimen palvelut. Elinvoimapalveluiden toimialan johtajana toimii elinvoimajohtaja, joka vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. 

 

Mikäli toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja tehtävien muutoksia, että virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteeltaan uudeksi, tulee perustaa uusi virka.  Organisaatiouudistus merkitsee nykyisten palvelualueiden poistumista. Elinvoimajohtajan viran täyttöprosessi on saatava käyntiin ennen vuodenvaihdetta 2023 ja siksi nyt on perustettava elinvoimajohtajan virka.

 

Hallintosääntö 40 §:ssä viran perustamisesta todetaan seuraavaa: Valtuusto päättää palvelualuejohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Koska tulevaisuusjohtajan virka on organisatorisesti rinnastettavissa nykyisen voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaiseen palvelualuejohtajan virkaa, tulee siten kaupunginvaltuusto tehdä päätös tulevaisuusjohtajan viran perustamisesta.

 

Elinvoimajohtajan tehtävät:

-          vastaa elinvoimapalveluiden johtamisesta, suunnittelusta

-          vastaa osaltaan toimialueiden yhteistyön järjestämisestä sekä yhteistyöstä konsernissa ja konsernin kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä

-          vastaa elinvoimapalvelualuita koskevasta ja toimielimen päätettäväksi tulevan asian valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta

-          laatii elinvoimapalveluiden talousarvioesityksen ja käyttösuunnitelman sekä tilinpäätösennusteen

-          käyttää kaupungin puhevaltaa elinvoimapalveluissa siltä osin, kun se ei kuulu lautakunnan tai kaupunginhallituksen tehtäviin

-          päättää elinvoimapalveluiden hankinnoista ja palvelusopimuksista enintään 100 000 euroon saakka

-          päättää elinvoimapalveluiden henkilöstöasioista, joita ei ole siirretty hallintosäännössä muulle viranomaiselle, sekä määrää henkilökunnan sijoittumisesta vastuualueilla

-          vastaa elinvoimapalveluiden määrärahojen käytöstä sääntöjen ja määrärahojen puitteissa

 

Elinvoimajohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

- käytännön kokemus johtotehtävistä

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolla elinvoimajohtajan viran perustamista 1.1.2023 alkaen.

Viran täyttämisestä päätetään erikseen.

 

Päätös Riitta Savukoski esitti kelpoisuusvaatimuksiksi seuraavaa:
- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- kokemus kuntasektorin johtamis- ja esihenkilötyöstä
- kokemus kaupunki-/kuntaympäristön kehittämisestä
- kokemus hankejohtamisesta
- talous- ja hallinto-osaaminen

Viran täyttämisestä päätetään erikseen.

Ahti Majava ja Juhani Tapio kannattivat Savukosken esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Riitta Savukoski EI. Äänestyksen tulos: 1 JAA-ääntä (Harju), 6 EI-ääntä (Tapio, Savukoski, Kerkelä, Ojala, Majava, Alatalo). Puheenjohtaja totesi Riitta Savukosken esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.