Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 385


# Lapin tuulivoimaselvitys / Kohdekortti Kemijärvi

Lausuntopyyntö kuntakohtaisista kohdekorteista / Lapin tuulivoimaselvitys 2022

 

KH 07.11.2022 § 385     

581/10.02.00/2022       

 

Lapin liitto on pyytänyt lausuntoa liiton laatimasta selvityksestä tunnistetuista potentiaalisista tuulivoima-alueista.
 

Tuulivoimaselvityksen tavoitteena on omalta osaltaan auttaa kuntia mahdollisten tuulivoimala-alueiden selvityksessä. Selvityksellä ei ole sinänsä oikeusvaikutuksia esim. kuntakaavoitukseen. Selvityksen jälkeen liitto voi jatkaa tuulivoima-alueiden kaavoitusta joko energiavaihemaakuntakaavalla tai selvitystä hyödynnetään seudullisissa kokonaismaakuntakaavoissa joko osoittamalla potentiaalisia tuulivoima-alueita tai ei-alueita, ja sähkönsiirron käytävien järkeistämistä.

Kemijärven kaupungin alueelta on tunnistettu seitsemän potenttiallista tuulivoimaan soveltuvaa aluetta.
Kohdealueet ovat seuraavat, kartat liitteenä 10 olevissa kohdekorteissa

nro 23 Jäkälätunturi
- Javaruksentien pohjoispuolella
- pinta-ala 6 187 ha ja alueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 101 kpl tuulivoimalaa, toteutettavissa noin 2/3 (n. 66 kpl)

nro 24 Isoselkä
- kaupungin koillisnurkassa Pelkosenniemen kunnan rajan läheisyydessä

- pinta-ala 10 100 ha ja alueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 158 kpl tuulivoimalaa, toteutettavissa noin 2/3 (n. 105 kpl)

nro 25 Nälkämävaara

- alue sijaitsee rakenteille olevan Nuolivaaran tuulivoima-alueen eteläpuolelle
- pinta-ala 2 890 ha ja alueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 42 kpl tuuli-voimalaa, toteutettavissa noin 2/3 (n. 28 kpl)

nro 39 Peniöntunturi
- kaupungin kaakkoisosassa Posion kunnna rajan läheisyydessä
- pinta-ala 3 675 ha ja alueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 60 kpl tuuli-voimalaa, toteutettavissa noin 2/3 (n. 40 kpl)

nro 41 Kellastentunturi

- kaupungin länsiosassa Rovanimen kaupungin rajan läheisyydessä

- pinta-ala 1 540 ha ja alueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 158 kpl tuulivoimalaa, toteutettavissa noin 2/3 (n. 105 kpl)

nro 45 Untamovaara
- Joutsijärven kylän läheisyydessä  

- pinta-ala 3 791 ha ja alueelle voidaan sijoittaa maksimissaan 57 kpl tuuli-voimalaa, toteutettavissa noin 2/3 (n. 38 kpl)

- valtuusto teki alueelle laaditusta tuulivoimayleiskaavasta kielteisen päätöksen vuonna

Kohdekortit ovat valmistuneet Lapin liiton ja liiton valitseman konsultin työnä, Kemijärvellä on 25. elokuuta pidetty kuulemiseen liittyvä työpaja.

Koska selvityksellä ei ole sinänsä oikeusvaikutuksia esim. kuntakaavoitukseen, kaupungingeodeetti esittää, että kaikki esitetyt alueet olisivat edelleen mukana liiton tulevassa energiavaihemaakuntakaavassa ja että selvitystä voidaan hyödyntää seudullisissa kokonaismaakuntakaavoissa joko osoittamalla potentiaalisia tuulivoima-alueita tai ei-alueita, ja sähkönsiirron käytävien järkeistämistä.

Kaupunki on lausunut tuulivoimalloista maakuntakaavan yhteydessä seuraavaa:
Kemijärven kaupungin mielestä tuulivoimalat ja tuulivoimala-alueet tulee sijoittaa siten, etteivät ne häiritse matkailu- ym. paikallisia elinkeinoja ja työllisyyttä.
 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, 040 525 0924

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kemijärven kaupunki lausuu asiasta seuraavaa:

Koska selvityksellä ei ole sinänsä oikeusvaikutuksia esim. kuntakaavoitukseen, kaikki esitetyt alueet voivat edelleen olla mukana liiton tulevia energiavaihemaakuntakaavaa laadittaessa ja että selvitystä voidaan hyödyntää seudullisissa kokonaismaakuntakaavoissa joko osoittamalla potentiaalisia tuulivoima-alueita tai ei-alueita, ja sähkönsiirron käytävien järkeistämistä.

Kemijärven kaupungin mielestä tuulivoimalat ja tuulivoimala-alueet tulee sijoittaa siten, etteivät ne häiritse matkailu- ym. paikallisia elinkeinoja ja työllisyyttä.

 

Päätös Teija Kerkelä esitti Untamovaaran poistamista kohdekorteista. Ahti Majava ja Kirsti Ojala kannattivat Kerkelän esitystä.

Riitta Savukoksi esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Markku Harju ja Paula Alatalo kannattivat Savukosken esitystä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat uudelleen valmisteluun palauttamisen kannalla vastaavat EI. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen.
Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Ojala, Kerkelä, Majava) ja 4 EI-ääntä (Tapio, Savukoski, Harju, Alatalo). Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

 

Tiedoksi Lapin liitto

 Tekniset palvelut