Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 374Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

 

KH 07.11.2022 § 374     

439/02.02.00/2022       

 

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2023 ja -suunnitelma vuosille 2024-2025.

 

Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2023-2025 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien määrä on vuodelle 2023 yhteensä 318 870 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

 

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2023 ja vuosilta 2024-2025 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2023 käyttötaloustuloista ja -menoista.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelujen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelujen investointiesityksen vuosille 2023-2025.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 24.10.2022 § 361   

      

 

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 12.09.2022 § 286 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten toimintakateraamin vuosille 2023 - 2025. Raamissa on kaupunginhallituksen alaisena toimintana hallinto- ja tukipalvelut. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 kaupungin uuden organisaatiorakenteen, jonka mukaan hallinto- ja tukipalvelujen toiminta muuttuu hallintopalveluiksi ja palveluista siirtyy työllisyydenhoidon tehtävät elinvoimalautakunnan alle ja vastaavasti hallintopalveluihin tulee terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen tehtävät ja hankepalvelut. Vastaavasti vuoden 2023 alusta hallinto- ja tukipalveluista siirtyy osana hyvinvointialueiden toteuttamista n. kolmannes henkilöstöstä hyvinvointialueen palvelukseen (50 % tai yli sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäviä) sekä osa toimintakustannuksista. Toimintakustannukset eivät pienene henkilöstömäärän suhteessa mm. ict-, palkanlaskenta-, yhteisö- ym. kustannukset.

Kaupunki on ottanut uutena osallisuutta lisäävänä toimintana osaksi vuoden 2023 talousarviota osallistuvan budjetoinnin ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa, hallintopalveluihin.

Kuntien ja kuntayhtymien eläkemenoperusteiset maksut poistuvat vuoden 2023 alusta ja tilalle tulee kunnille Kevan tasausmaksu. Se on Kemijärven osalta ennakkotiedon mukaan n. 553 500 euroa ja vahvistetaan joulukuussa 2022. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu hallintopalvelujen henkilöstömenoihin.

Hallintopalvelujen kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannukset.

 

Hallintopalvelujen toiminnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 on seuraava:

 

Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2023.

 

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2023 ja -suunnitelma vuosille 2024-2025.

 

Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2023-2025 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien määrä on vuodelle 2023 yhteensä 315 230 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

 

Liitteenä 5 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2023 ja vuosilta 2024-2025 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2023 käyttötaloustuloista ja -menoista.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelujen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelujen investointiesityksen vuosille 2023-2025.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tuula Kuvaja ja Matti Torvinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.28-17.41.