Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 375Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 / Ympäristöterveyslautakunta

 

KH 07.11.2022 § 375     

439/02.02.00/2022       

 

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.8.2022 § 83 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtämisen Kemijärven vastuukunnan alaisuuteen 1.1.2023 alkaen. Siirron yhteydessä on hyväksytty yhteistoimintasopimus kuntalain 52 §:n mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että toiminta eriytetään oman toimielimen alaisuuteen ja kukin yhteistoiminta-alueen kunta nimeää edustajansa toimielimeen. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu myös kustannustenjakoperusteista, sopimuksen voimassa olosta ja irtisanomisesta.

Ympäristöterveydenhuollon siirtyessä osaksi Kemijärven kaupungin palvelutuotantoa, on tarpeen valmistella ja hyväksyä ao. lautakunnan alainen toiminta- ja talousarvioesitys talousarviovuodelle 2023 ja -suunnitelmavuosille 2024-2025. Ja koska ympäristöterveyslautakuntaa ei vielä ole perustettu Kemijärven kaupungin organisaatioon, on kaupunginhallituksen toimittava lautakunnan sijaan talousarvioesityksen tekijänä. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on osaltaan valmistellut talousarvioesityksen ja kuntarahoitusosuusesitykset yhteistoiminta-alueen kunnille.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 12.09.2022 § 286 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten toimintakateraamin vuosille 2023 - 2025. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 kaupungin uuden organisaatiorakenteen, jonka mukaan ympäristöterveyslautakunta vastaa alaisestaan toiminnasta.

Ympäristöterveyslautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 on seuraava:


Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2023.

 

Liitteenä 4 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2023 ja -suunnitelma vuosille 2024-2025.

 

Liitteenä 5 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2023 ja vuosilta 2024-2025 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2023 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Investointitarpeista ei vielä talousarviovalmistelun yhteydessä ole ollut tietoa, joten niitä ei vielä esitetä osana talousarvioesitystä.


 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2023 ja -suunnitelman vuosille 2024-2025.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.