Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 377


Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2023

 

KH 07.11.2022 § 377     

543/02.03.01.00/2022       

 

Sosiaali- ja terveydenhoitoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta on eduskunnan päätöksen mukaisesti määrätty seuraavaa:

55 § Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023
Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Kemijärven kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentti on 21,50 %. Niinpä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi tulee em. lainkohdan mukaisesti määrätä 21,50-12,64 = 8,86 prosenttiyksikköä.

Laissa verotusmenettelystä (1995/1558) 91 a §:ssä säädetään, että kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille veroprosenttien ilmoittamisesta kunnille toimitettu materiaali.

 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kemijärven kaupungin tuloveroprosentti on vuonna 2023 8,86 %.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.