Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 151Lausuntopyyntö Suksilammen ja Jokilampienniittyjen luonnonravintolammikoiden ennallistaminen, Kemijärvi

 

TEKL 15.12.2022 § 151     

618/10.00.00/2022       

Suksilammen ja Jokilampieniittyjen lunnonravintolammikoiden ennallistamishakemuksen mukaan ennallistamisen tavoite on;

 

"Oheistaen vesiasetuksen mukaiset selvitykset hakee Kemijärven yhteismetsän osakaskunta lupaa Suksi- ja Jokilampien niittyjen luonnonravintolammikoiden säännöstelyn lopettamiseen, säännöstelyrakenteiden purkamiseen, uusien rakenteiden rakentamiseen sekä Suksilammen vesistön palauttamiseen lähelle ennen säännöstelyä vallinnutta tilaa ja Jokilampien niittyjen ennallistamiseen lintukosteikoiksi" (lainaus hakemuksesta).

 

Lisää ennallistimen tavoitteista on esitetty hakemuksen liitteessä nro 7, joka on luettavissa kuten koko hakemus ja hakemukseen liittyvät suunnitelmat osoitteesta https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2279955

 

Lausuntopyynnön mukaan Kemijärven kaupungin tulee ilmoittaa kirjallisesti Aluehallintovirastolle mikäli se ei pidä tarpeellisena lausunnon antamista.

Suunnitelmaselostus sekä kartta on liitteenä 4.

 

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

 

Esittelijä Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta ilmoittaa lausuntonaan, ettei Kemijärven kaupungilla ole huomautettavaa esitetyistä suunnitelmista.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoin kuin, että Suksilammen pohja tulee tehdä sellaiseksi, että siinä pysyy vesi.

 

 

Tiedoksi:  Aluehallintovirasto