Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 152Asemakaavan muutos / Pyhätunturi kortteli 9086 tontti 3

 

TEKL 15.12.2022 § 152     

413/10.02.03/2022       

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.6 2022 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen aloittamisesta Pyhätunturilla korttelin 9086 tontilla 3. Tavoitteena on ollut laajentaa tonttia noin 210 neliömetrillä.

Kaavan vireilläolo on tiedotettu 3.8.2022.

 

Kaavan valmisteluvaiheen (ns. luonnosvaihe) kuuleminen on pidetty
15.9.-17.10.2022, jolloin Lapin Ely-keskus antoi lausunnon, jonka mukaisesti kaavaa sekä kaavaselostusta on täydennetty.

 

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, 3.11.- 5.12.2022. Lausunto- aikaa viranomaisille on annettu 9.12.2022 saakka. Lapin Ely-keskus on 8.12 2022 antanut lausunnon. Lapin ELY-keskus toteaa, että kaavan muutosehdotuksessa on riittävässä  määrin huomioitu ELY-keskuksen kaavan valmisteluaineistosta antama  lausunto. Lapin ELY-keskuksella ei ole muuta huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta. 


Viranomaisten ym. mielipiteet ja lausunnot ilmenevät kaavaselostuksesta.  

Asemakaavan muutos sekä kaavaselostus on liitteenä 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 6.

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, puh. 040 525 0924.

 

Esittelijä Kaupungingeodeetti Pöyliö Tapio Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 5 mukaisen asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.