Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 27.06.2023/Pykälä 75Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys: Arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi

 

TL 27.06.2023 § 75     

429/12.00.00.00/2023       

 

Opetushallitus on antanut 18.1.2023 määräyksen (liite 7), jolla muutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukua 14. Määräyksen mukaan liitteenä oleva Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi -liitteen (liite 8) tiedot sisällytetään sellaisinaan paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ne otetaan käyttöön 1.8.2023. Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

 

Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuuksien uudistamista valmistelemalla 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit. Kriteerit on laadittu kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, ja nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Nämä 6. vuosiluokan arviointikriteerit viedään paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisinaan. Kriteerit otetaan käyttöön valtakunnallisesti 1.8.2023, ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.

 

Uusilla 6. luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä pyritään valtakunnallisesti yhdenmukaistamaan ja helpottamaan opettajien arviointityötä. Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin. Antaessaan oppiaineen sanallista arviota tai arvosanaa, opettaja arvioi oppilaiden oppimista ja osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3-6 kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin. Oppilaan lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin.

 

Uudet 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit kuvaavat osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 tai 9. Oppiaineiden opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 3-6 on päätetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joiden mukaisesti paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu. Oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ei ole tässä kriteerityössä tehty muutoksia. Opetuksen tavoitteista on johdettu oppilaan oppimisen tavoitteet tukemaan arviointityötä.

 

 

Valmistelija Perusopetuksen ja lukion rehtori Ilpo Tervonen

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen 6. vuosiluokan arviointikriteerien osalta esityksen mukaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.