Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 27.06.2023/Pykälä 74Kemijärven esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

 

TL 27.06.2023 § 74     

428/12.00.00.00/2023       

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 § mukaan koulutuksenjärjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, muutettu lailla 377/2022.).

Koulu- ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma on poistunut lainsäädännöstä ja Opetushallituksen antamista valtakunnallisista määräyksistä. Opetushallitus määrää 13.12.2022 julkaisemissaan uudistetuissa opetussuunnitelmien perusteissa koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa opiskeluhuollon osalta paikallisen opetussuunnitelman. Perustemääräykset tulevat voimaan 1.8.2023 ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2023. Tätä varten Kemijärven kaupungin koulutuspalveluissa on laadittu yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma esi- ja perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen (liite 6 liitteineen). Suunnitelma on laadittu yhteistyössä em. tahojen sekä Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten kunnassa ja paikallisesti päätetyllä tavalla koulussa tai oppilaitoksessa toteutetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, miten yksilökohtaista tukea järjestetään sekä miten lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja yhteistyötahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa linjataan myös toimintatavat kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan sekä kriisitilanteiden varalle.

 

Valmistelija Perusopetuksen ja lukion rehtori Ilpo Tervonen

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy Kemijärven esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman käyttöön otettavaksi 1.8.2023 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.